Ασφάλεια και ορθή χρήση Φυσικού αερίου

Το φυσικό αέριο ανήκει στην οικογένεια των «ορυκτών καυσίμων». Πρόκειται για μια πηγή ενέργειας που προσφέρει η ίδια η φύση, χωρίς την ανάγκη περαιτέρω επεξεργασίας και γι’ αυτό είναι προτιμότερη από άλλες, οι οποίες, για να αξιοποιηθούν, απαιτούν δαπανηρές και σύνθετες διαδικασίες παραγωγής. Συνιστά μια  απάντηση στο αίτημα της κάθε οικογένειας, του κάθε νοικοκυριού, για ευκολία και άνεση.

Με το φυσικό αέριο εξοικονομείται ενέργεια στο μαγείρεμα, στην παραγωγή ζεστού νερού χρήσης και στην θέρμανση της κατοικίας.  Αρκούν ορισμένα απλά μέτρα για να χρησιμοποιηθεί με απόλυτη ασφάλεια.

Είναι εύχρηστο και ευπροσάρμοστο
Το φυσικό αέριο εξυπηρετεί όλες τις οικιακές ανάγκες: από το μαγείρεμα και την παραγωγή ζεστού νερού μέχρι τη θέρμανση. Μάλιστα, οι πλέον πρόσφατες τεχνολογίες έχουν καταστήσει δυνατή τη χρήση του φυσικού αερίου στον κλιματισμό κατά τη θερινή περίοδο.

Είναι άφθονο
Τα παγκόσμια αποθέματα φυσικού αερίου είναι μεγάλα και αρκούν για την κάλυψη των μακροπρόθεσμων ενεργειακών αναγκών.

Είναι όντως στα μέτρα σας
Το φυσικό αέριο καταργεί την ανάγκη ανεφοδιασμού και αποθήκευσης καυσίμων: αρκεί να ανοίξετε τη στρόφιγγα και η ενέργειά του είναι εκεί, έτοιμη να αξιοποιηθεί. Πληρώνετε μόνο για την ποσότητα του αερίου που έχετε χρησιμοποιήσει και μόνο αφού τη χρησιμοποιήσετε, ενώ η κατανάλωση ελέγχεται εύκολα με την ανάγνωση της ένδειξης του μετρητή.

Είναι καύσιμο με περιορισμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις

Το φυσικό αέριο διανέμεται μέσω ειδικών αγωγών, έτσι όπως εξάγεται από τις φυσικές κοιλότητες απόθεσης: από την εξαγωγή μέχρι την κατανάλωση χωρίς επεξεργασία. Το φυσικό αέριο διακρίνεται για την υψηλή ενεργειακή του απόδοση και για τις περιορισμένες επιπτώσεις στο περιβάλλον, αφού η καύση του δεν αφήνει ίχνη και υπολείμματα, ούτε παράγει ενώσεις θείου που συνιστούν μία από τις σημαντικότερες αιτίες ρύπανσης.

Είναι ασφαλές
Το φυσικό αέριο δεν περιέχει τοξικές ουσίες. Σε φυσική μορφή είναι άχρωμο και άοσμο. Η οσμή του προσδίδεται στο στάδιο της διανομής, ώστε να μπορεί κανείς με την παραμικρή διαφυγή να αντιληφθεί την παρουσία του. Η εγκατάσταση του φυσικού αερίου στο σπίτι πραγματοποιείται γρήγορα και εύκολα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και από κατάλληλα καταρτισμένο προσωπικό που κατέχει την οριζόμενη από τον Νόμο άδεια.

Το φυσικό αέριο στο σπίτι
Η ορθή χρήση του φυσικού αερίου προσφέρει τη μέγιστη δυνατή εγγύηση ασφαλείας. Αρκεί να πληρούνται οι προϋποθέσεις και να τηρούνται οι κανόνες.

Η σωστή εγκατάσταση
Η εσωτερική εγκατάσταση φυσικού αερίου απαρτίζεται από το σύνολο των σωλήνων, εξαρτημάτων, οργάνων και συσκευών (κουζίνα, καυστήρας, λέβητας, κτλ) που βρίσκονται μετά το σημείο παράδοσης – παραλαβής (μετρητής αερίου),από τα ανοίγματα αερισμού των χώρων, όπου είναι εγκατεστημένες οι συσκευές αερίου, μέχρι και την έξοδο της εγκατάστασης απαγωγής καυσαερίων. Για την απόλυτη ασφάλεια των εγκαταστάσεων του φυσικού αερίου έχουν θεσπισθεί αυστηρά κριτήρια υλοποίησης, τα οποία δια νόμου οφείλουν να τηρούν οι εγκαταστάτες. Τα κριτήρια αυτά περιέχονται στο Τεχνικό Κανονισμό Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 500 mbar, Υπουργική Απόφαση Δ3/Α/οικ 6598, Φ.Ε.Κ. 976, Τεύχος Β / 28-03-12

Το ευρωπαϊκό σήμα ποιότητας
Οι συσκευές αερίου υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Οδηγίας περί Συσκευών Αερίου (2009/142/ΕΚ) και πρέπει επάνω στη συσκευή ή στην πινακίδα της συσκευής να φέρουν τη σήμανση CE (συνιστώντας εγγύηση ότι οι συσκευές πληρούν τα πρότυπα ασφαλείας) και να είναι κατάλληλες για τη χώρα προορισμού (GR). Αυτό σημαίνει ότι έχουν ληφθεί υπ' όψη οι ελληνικοί κανόνες εγκατάστασης και σύνδεσης και ότι διατίθενται οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης στην ελληνική γλώσσα, λαμβάνουσες υπ' όψη τους ελληνικούς όρους εγκατάστασης.

Μάθε πως μπορείς να έχεις άμεσα φυσικό αέριο στο  https://www.zenith.gr