Φυλογενετική μελέτη σε Κύπρο: H προέλευση Μαρωνιτών και Αρμενίων

Σπουδαία είναι τα ευρήματα της έρευνας για την προέλευση των Μαρωνιτών και των Αρμενίων της Κύπρου. Η εν λόγω μελέτη αποτελεί μέρος της Διδακτορικής διατριβής της Ειρήνης Μουτσουρή, Υποψήφιας Διδάκτωρος Ιατρικής Γενετικής.

Η παρούσα μελέτη αποτελεί ένα μέρος της Διδακτορικής διατριβής της που έχει θέμα τη «Φυλογενετική μελέτη του Κυπριακού πληθυσμού» και διεξάγεται στο Τμήμα Καρδιαγγειακής Γενετικής και Εργαστήριο Δικανικής Γενετικής, υπό την καθοδήγηση του διευθυντή του τμήματος, καθηγητή Μάριου Α. Καριόλου και της Δρ. Ήβης Πασιαρδή. Τα αποτελέσματα της μελέτης έχουν δημοσιευτεί πρόσφατα στο διεθνώς αναγνωρισμένο επιστημονικό περιοδικό Plos One.

Οι Κύπριοι έχουν κοινό πατρικό πρόγονο, πριν έρθουν οι Μαρωνίτες και οι Αρμένιοι στην Κύπρο, ο οποίος χρονολογείται στο τέλος της εποχής του Χαλκού και στην αρχή της εποχής του Σίδηρου. Αυτό εντοπίζει η μελέτη, η οποία διήρκησε περίπου 3 χρόνια.

Η παρούσα μελέτη αποτελεί επέκταση της προηγούμενης μελέτης που αφορούσε την καταγωγή Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων εξηγεί στο SigmaLive η κ. Μουτσουρή.

Όπως μας εξηγεί, πρόκειται για έναν ενδιαφέρον συνδυασμό γενετικής και ιστορίας όπου συνδυάζονται τα γενετικά χαρακτηριστικά με ιστορικά γεγονότα.
Ζητάμε από την Ειρήνη Μουτσουρή να μας εξηγήσει με απλά λόγια τη μεθοδολογία της έρευνας.

Γίνεται λήψη δειγμάτων, παρειακό επίχρισμα (σάλιο). Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια. Όπως για παράδειγμα να είναι άνω των 18, να έχουν γεννηθεί στην Κύπρο, να έχουν Αρμένικη ή Μαρωνίτικη πατρική καταγωγή και να έχουν συμπληρώσει έντυπο συγκατάθεσης. Η συγκεκριμένη έρευνα έχει εγκριθεί από την Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής Κύπρου, επισημαίνει στο SigmaLive η κ.Μουτσουρή.

Μετά την απομόνωση του γενετικού υλικού εφαρμόζονται δυο μέθοδοι. Για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων, χρησιμοποιήθηκαν Μικρές Διαδοχικές Επαναλήψεις (Short Tandem Repeats – STRs) σε 23 θέσεις του χρωμοσώματος Υ και 28 μονονουκλεοτιδικοί πολυμορφισμοί (Single Nucleotide Polymorphisms – SNPs). Tα δεδομένα συγκρίθηκαν με αντίστοιχα γενετικά δεδομένα Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων.

Οι μέθοδοι αυτοί χρησιμοποιήθηκαν και βοήθησαν στην εξέταση και τον εντοπισμό κοινού πρόγονου. Με τη χρήση δυο μεθόδων γενετικής μπορεί να εντοπιστεί ο απλότυπος του κάθε άνδρα. Στη συγκεκριμένη μελέτη συμμετείχαν μόνο άνδρες γιατί η μελέτη αφορούσε την πατρική καταγωγή. Ο απλότυπος είναι ένα σύνολο αλληλόμορφων γονιδίων σε ένα οργανισμό το οποίο κληρονομείται ως τμήμα από τον πατέρα στον γιο χωρίς να έχει οποιαδήποτε μετάλλαξη ή διαφοροποίηση.
Αυτό βοηθά τους ερευνητές να πάνε πίσω, εφόσον κάτι δεν διαφοροποιείται με το πέρασμα των χρόνων και να βρουν τον κοινό πρόγονο, λέει στο SigmaLive.

Αρμένιοι και Μαρωνίτες από την εποχή του Σιδήρου

«Σημαντικό στοιχείο είναι η προέλευση των ανθρώπων αυτών. Παίζει ρόλο ποιοι συμμετείχαν στην έρευνα. Στην έρευνα συμμετείχαν συγκεκριμένες ομάδες ατόμων».

Με βάση τη γενετική, οι Αρμένιοι της Κύπρου είναι πιο κοντά γενετικά με τους Ελληνοκύπριους και τους Τουρκοκύπριους συγκριτικά με τους Μαρωνίτες. Σαφώς και οι Μαρωνίτες είναι κοντά με τις δυο άλλες κοινότητες (Ε/κ και Τ/κ) δεν είναι όμως τόσο κοντά όσο οι Αρμένιοι, διευκρινίζει η υποψήφια διδάκτωρ.

«Στο τέλος δημιουργήθηκαν δίκτυα απλοτύπων με τη χρήση της μεθόδου median joining. Αυτή η μέθοδος βοήθησε στο να δημιουργηθεί ένα πλέγμα. Αν δημιουργηθεί πλέγμα στα δίκτυα σημαίνει ότι υπάρχει κοινός πρόγονος, μας αναφέρει.

Όλα τα δείγματα των Μαρωνιτών και Αρμενίων της Κύπρου, έχουν κατανεμηθεί σε 8 κύριες απλοομάδες (Haplogroups) αλλά η κοινή απλοομάδα μεταξύ όλων των Κυπρίων (συμπεριλαμβανομένων των Ελληνοκύπριων και Τουρκοκύπριων) είναι η απλοομάδα J, στην υποομάδα J2a-L559. Οι γενετικές αποστάσεις έχουν υπολογιστεί χρησιμοποιώντας τους απλότυπους των Κυπρίων καθώς και απλότυπους από χώρες από τις οποίες κατάγονταν οι Μαρωνίτες και Αρμένιοι, πριν έρθουν στην Κύπρο.

Με τα αποτελέσματα των γενετικών αποστάσεων, οι Αρμένιοι της Κύπρου είναι πιο κοντά γενετικά με τους Ελληνοκύπριους καιΤουρκοκύπριους, συγκριτικά με τους Μαρωνίτες της Κύπρου.

Ο κοινός πρόγονος που συνδέει και τις 4 ομάδες χρονολογείται τότε με βάση πάντα το Υ χρωμόσωμα, μας λέει η κ. Μουτσουρή ενώ στη συνέχεια θα γίνει και η μιτοχονδριακή ανάλυση η οποία θα δώσει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα. «Θα συνδεθούν κι άλλα δεδομένα και η έρευνα θα ολοκληρωθεί. Έχουμε τον πατρικό πρόγονο και στη συνέχεια με το μιτοχονδριακό DNA θα δούμε και τη μητρική καταγωγή. Είναι άγνωστο αν υπάρχει μητρικός πρόγονος και των τεσσάρων ομάδων».

«Από την έρευνα θα εξαχθούν στοιχεία που θα ενισχύσουν τόσο την ιστορία της Κύπρου όσο και τη γενετική».

Η ίδια λέει ότι μελέτησε αρκετά ιστορικά δεδομένα και με τη σύνδεσή τους με τη γενετική ήταν αρκετά ενδιαφέρον κομμάτι όπως επίσης και αυτό της βιοπληροφορικής το οποίο χρησιμοποιείται για σκοπούς υπολογισμών.

Η έρευνα όπως αναφέρθηκε και εισαγωγικά διήρκησε περίπου 3 χρόνια ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι δόθηκε ατομική έκθεση στους συμμετέχοντες για την καταγωγή τους. «Δεν είναι μόνο το πληθυσμιακό αποτέλεσμα αλλά και το ατομικό που μπορεί να εντοπιστεί με ποιες χώρες έχει κοινά γενετικά χαρακτηριστικά το κάθε άτομο», μας λέει η κ.Μουτσουρή. 

Πηγή: sigmalive