Χρηματιστήριο: Κανονικά την Τετάρτη η συνεδρίαση - Γιατί «έπεσε» το σύστημα ΟΑΣΗΣ

Τεχνικό πρόβλημα προκάλεσε την αναστολή της συνεδρίασης την Τρίτη

Η συνεδρίαση της Τετάρτης 7 Σεπτεμβρίου 2022 θα πραγματοποιηθεί κανονικά, αναφέρει η διοίκηση του ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών και εκφράζει την λύπη της για την αναστάτωση που προκλήθηκε στο επενδυτικό κοινό από το τεχνικό πρόβλημα που διέκοψε τη σημερινή συνεδρίαση.

Ο όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών ενημερώνει ότι κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης σημειώθηκε τεχνικό πρόβλημα στο σύστημα ΟΑΣΗΣ, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα την αδυναμία ομαλής εξυπηρέτησης των εφαρμογών ενός σημαντικού αριθμού μελών του.

Για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς αποφασίστηκε η αναστολή της συνεδρίασης έως ότου αντιμετωπισθεί το πρόβλημα.

Η αιτία του προβλήματος εντοπίστηκε σε σφάλμα του λογισμικού που ευθύνεται για την επικοινωνία των εφαρμογών των μελών με το σύστημα διαπραγμάτευσης (ODL Gateway), και δεν κατέστη δυνατή η έγκαιρη αποκατάστασή του για το σύνολο των μελών εντός του χρόνου λειτουργίας της αγοράς. Για την ομαλή διεξαγωγή και ολοκλήρωση των απαιτούμενων λειτουργιών (ενδεικτικά: υπολογισμός τιμών κλεισίματος προϊόντων και δεικτών, παραγωγή αρχείων εκκαθάρισης και διακανονισμού, ενημέρωση μελών και data vendors) η αγορά επαναλειτούργησε στις 17:20. Οι τιμές κλεισίματος προσδιορίστηκαν με βάση τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας του ATHEX και τις σχετικές Αποφάσεις (Απόφαση 22).

Πηγή: skai.gr