«Σαφάρι» ελέγχων για μεγάλους φοροφυγάδες ξεκινά σε έναν μήνα: Ποιοι θα βρεθούν στο στόχαστρο

Λεφτά και μεγενθυτικός φακός

Σε λειτουργία έξι νέα ελεγκτικά κέντρα, επανδρωμένα με 800 ειδικευμένους εφοριακούς. 

Του Χρυσόστομου Τσούφη 

Ένα μήνα αργότερα θα αρχίσουν τελικά να λειτουργούν τα 6 νέα ελεγκτικά κέντρα – 4 στην Αθήνα και 2 Θεσσαλονίκη – που θα αντιμετωπίζουν αποκλειστικά τη μεγάλη φοροδιαφυγή. Με απόφαση του επικεφαλής της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, θα αρχίσουν το έργο τους στις 29 Ιουλίου.

Επανδρωμένα με 800 ειδικευμένους εφοριακούς, θα έχουν διευρυμένες ελεγκτικές αρμοδιότητες μεταξύ των οποίων ο έλεγχος σε φυσικά πρόσωπα που ασκούν ή δεν ασκούν φορολογική δραστηριότητα εφόσον πληρούν έστω 1 από τα παρακάτων κριτήρια:

-H αξία ακίνητης περιουσίας του φορολογουμένου, του/της συζύγου και των προστατευόμενων τέκνων αυτού, όπως υπολογίζεται στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Περιουσιολογίου της ΑΑΔΕ ανέρχεται αθροιστικά, από την 1η-1-2015 και μετά τουλάχιστον σε ένα έτος, στο ποσό του 1.000.000 ευρώ και έως του ποσού του 1.500.000 ευρώ. 

-H ετήσια τεκμαρτή δαπάνη διαβίωσης, που προκύπτει από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2018, είνα ποσού 100.000 ευρώ έως 150.000 ευρώ.

-Τα ποσά των δαπανών για την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων ανέρχονται σε 200.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ

-Απέστειλαν στο εξωτερικό χρηματικά εμβάσματα συνολικού ύψους από 100.000€ έως 200.000€ σε τουλάχιστον ένα έτος από το έτος 2015 και μετά, όπως εντοπίζονται από τα στοιχεία που διαβιβάζονται στην ΑΑΔΕ, από πιστωτικά, χρηματοδοτικά ιδρύματα, ιδρύματα πληρωμών και εταιρίες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και από τα στοιχεία των συνδικαιούχων των λογαριασμών χρέωσης για την αποστολή του εμβάσματος.

Επιπλέον τα Ελεγκτικά κέντρα θα μπορούν να ελέγχουν υποθέσεις μεταβίβασης ακινήτων, κληρονομιών και γονικών παροχών, κερδών από τυχερά παιχνίδια ή υπό προϋποθέσεις επανελέγχου περαιομένων υποθέσεων.

Η λειτουργία των 6 ελεγκτικών κέντρων εντάσσεται σε μια προσπάθεια αναδιοργάνωσης του φοροελεγκτικού μηχανισμού. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η λειτουργία επίσης στις 29 Ιουλίου δύο Κέντρων Βεβαίωσης και Είσπραξης (ΚΕ.Β.ΕΙΣ.),ένα στην Αττική και ένα στη Θεσσαλονίκη, τα οποία έχουν ως επιχειρησιακό τους στόχο την επιδίωξη της είσπραξης οφειλών Δ.Ο.Υ. των δύο Νομών ,ακόμη και με την επιβολή μέτρων αναγκαστικής είσπραξης, καθώς και τηδιαχείριση χαρτοφυλακίου οφειλών ανεπίδεκτων είσπραξης.