Στην ΚΟΝΒΑ, μια από τις μεγαλύτερες και πιο σύγχρονες βιομηχανίες επεξεργασίας και τυποποίησης θαλασσινών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όλα τα προϊόντα σαρδέλας και γαύρου Αιγαίου TRATA και TRATA on ice παράγονται αποκλειστικά στην Ελλάδα, χωρίς συντηρητικά , με ιδιαίτερη μέριμνα στη διαφύλαξη της θρεπτικής τους αξίας και τη βιωσιμότητα του φυσικού περιβάλλοντος σε βάθος χρόνου.

Με περισσότερα από 90 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στο ψάρι, η ΚΟΝΒΑ αναπτύσσει μια σειρά δράσεων που συμβάλλουν ενεργά στην προστασία του Αιγαίου από την υπεραλίευση σαρδέλας και γαύρου.

Πιο συγκεκριμένα, η ΚΟΝΒΑ υποστηρίζει την πολιτική ελεγχόμενης αλιείας, για τη διαφύλαξη της βιωσιμότητας των έμβιων υδρόβιων πόρων και την προστασία θαλάσσιων οικοσυστημάτων σύμφωνα με τον σχετικό Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΚ αριθ. 1967/2006 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Δεκεμβρίου 2006).

Λέει «όχι» στην παράνομη αλιεία και στη πελαγική τράτα που επιβαρύνει το βυθό της θάλασσας, επιλέγοντας αποκλειστικά προμηθευτές που χρησιμοποιούν αλιευτικά εργαλεία αβλαβή για το θαλάσσιο περιβάλλον και δίχτυα με επιτρεπόμενο μάτι για αποφυγή αλιείας γόνου και μείωσης ποσότητας των απορρίψεων, επιτυγχάνει να μην εξαντλεί ορισμένα αποθέματα. Επιπλέον, συνεργάζεται μόνο με νόμιμα αλιευτικά σκάφη που ψαρεύουν σε απόσταση μεγαλύτερη των 300μ από την ακτή και με μόνιμους εκπροσώπους που ελέγχουν τα αλιευτικά αυτά σκάφη, ενώ προμηθεύεται μόνο σαρδέλα και γαύρο που φέρουν νόμιμο επιτρεπόμενο αλιεύσιμο μέγεθος.

Σεβόμενη την περίοδο αναπαραγωγής των ψαριών, η ΚΟΝΒΑ επίσης τηρεί παύση αλιείας τους χειμωνιάτικους μήνες.

Παράλληλα, η ΚΟΝΒΑ σήμερα επενδύει και πρωτοστατεί στη μελέτη και την εφαρμογή του προγράμματος ιχνηλασιμότητας «Αποτύπωμα Ψαριού», το οποίο καταγράφει με πλήρη διαφάνεια την πορεία του ψαριού, από την αλίευσή του μέχρι το τελικό στάδιο παραγωγής.

Όλα τα παραπάνω, αποτελούν μόνο ένα μέρος της κοινωνικής δράσης της ΚΟΝΒΑ, αλλά επιβεβαιώνουν στην πράξη τη φιλοσοφία των ανθρώπων της ΚΟΝΒΑ για συμμετοχή, κοινωνική υπευθυνότητα και ανταποδοτικότητα.
Γιατί, αγάπη και φροντίδα για το περιβάλλον, σημαίνει προστασία για τη ζωή!

Πηγή: skai.gr