Πιστοποιητικό Covid: Τα στοιχεία που θα εμφανίζει στους ιδιοκτήτες η εφαρμογή – Η τροπολογία

Την ψηφιακή εφαρμογή που θα ελέγχει την εγκυρότητα του πιστοποιητικού Covid των πολιτών καθώς και τα στοιχεία που θα εμφανίζονται σε αυτή, περιγράφει τροπολογία του υπουργείου Ψηφιακής διακυβέρνησης που αναμένεται να ψηφιστεί σήμερα.

Πρόκειται για ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή για κινητές συσκευές που θα χρησιμοποιείται για τη λειτουργία επιχειρήσεων ή άλλων χώρων συνάθροισης.

Θα ελέγχει την εγκυρότητα, τη γνησιότητα και την ακεραιότητα του Ψηφιακού Πιστοποιητικού Covid της ΕΕ και τη βεβαίωση εμβολιασμού ή ισοδύναμου πιστοποιητικού ή βεβαίωση τρίτης χώρας, δια της σάρωσης του σχετικού κωδικού QR.

Διαβάστε εδώ ολόκληρη την τροπολογία.

Εξαιρούνται οι ανήλικοι εφόσον βάσει των κριτηρίων της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών δεν εμπίπτουν στην κατηγορία των προσώπων που μπορούν να εμβολιαστούν.

Η εφαρμογή θα χρησιμοποιείται από τους ιδιοκτήτες, τους νόμιμους εκπροσώπους και εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους επιχειρήσεων εστίασης, προβολής κινηματογραφικών ταινιών, κέντρων διασκέδασης, ζωντανών θεαμάτων και ακροαμάτων και λοιπών παραστατικών τεχνών ή κάθε είδους πολιτιστικών ή αθλητικών ή εορταστικών εκδηλώσεων ή εμπορικών εκθέσεων οι οποίες:

  • Στεγάζονται ή διοργανώνονται σε κλειστούς χώρους ή
  • Λειτουργούν ή διοργανώνονται σε υπαίθριους χώρους.

Ποια στοιχεία θα εμφανίζει η εφαρμογή:

Κατά τη σάρωση του σχετικού κωδικού QR στην ηλεκτρονική εφαρμογή, εμφανίζονται αποκλειστικά τα εξής στοιχεία:

  • Ονοματεπώνυμο του φυσικού προσώπου
  • Ένδειξη σχετικά με την εγκυρότητα, γνησιότητα, ακεραιότητα ή μη του πιστοποιητικού.

Απαγορεύεται ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου ή επαλήθευσης η καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποθήκευση ή τήρηση αντιγράφων των πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που εμφανίζονται κατά τη σάρωση.

Πηγή: skai.gr