Δέκα Χρόνια CE.A.R.S: Καινοτομία στην Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

cears

Γνωρίστε τον εκπαιδευτικό οργανισμό CE.A.R.S και ενισχύστε το βιογραφικό σας με αναγνωρισμένα μεταπτυχιακά ή σεμινάρια διαφόρων ειδικοτήτων!

Έχοντας ως γνώμονα τις νέες συνθήκες και απαιτήσεις της αγοράς εργασίας, με όρεξη για προσφορά ακαδημαϊκής και δια βίου μάθησης στον συνάνθρωπο, ιδρύθηκε στην Πάτρα το 2012 ένας εκπαιδευτικός και καινοτόμος οργανισμός, το CE.A.R.S (Centre of Academic Research and Studies). 

Η πανδημία του COVID-19, οι νέες συνθήκες εργασιακών δεδομένων και οι δυσκολίες που έπρεπε να υπερκεραστούν με στόχο τη συνέχιση της εκπαιδευτικής δραστηριότητας έθεσαν πιο στέρεες βάσεις για τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στη χώρα μας. 

Ως εξ αποστάσεως εκπαίδευση ορίζεται στην εποχή μας η εκπαίδευση που υποβοηθείται από ηλεκτρονικό υπολογιστή και πραγματοποιείται συνήθως σε διαδικτυακό περιβάλλον, γι’ αυτό και συχνά χρησιμοποιούνται ως συνώνυμα της η ηλεκτρονική ή η διαδικτυακή μάθηση. Στην εκπαίδευση που γίνεται από απόσταση, διαχωρίζουμε, ανάλογα με τον χρόνο, τη σύγχρονη και την ασύγχρονη εκπαίδευση. 

Στη σύγχρονη, η διδασκαλία γίνεται συγχρόνως με τη μάθηση. Με άλλα λόγια, ο μαθητής παρακολουθεί τον διδάσκοντα σε πραγματικό χρόνο (live) την ώρα που παραδίδει το μάθημα. 

Στην ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση ο μαθητής μαθαίνει ασύγχρονα από τη διδασκαλία, παρακολουθώντας την παράδοση της ύλης σε δικό του χρόνο. 

H εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην Ελλάδα ενισχύθηκε με την ίδρυση και τα εκπαιδευτικά προγράμματα του CE.A.R.S.

Τι ακριβώς προσφέρει το CE.A.R.S

Το CE.A.R.S προσφέρει σύγχρονα και πολύ ενδιαφέροντα γνωστικά αντικείμενα, τόσο σε μορφή μοριοδοτούμενων σεμιναρίων (με πολλά από αυτά να είναι δωρεάν) όσο και σε μορφή εξ αποστάσεως μεταπτυχιακών. Ακόμη, στις κύριες τους ενασχολήσεις είναι οι συμβουλευτικές υπηρεσίες σε φοιτητές αλλά και η προώθηση ακαδημαϊκών προγραμμάτων.

Μοριοδοτούμενα σεμινάρια & αναγνωρισμένα από τον ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του CE.A.R.S 

Πέρα από τα σεμινάρια που διοργανώνει ο ίδιος ο οργανισμός, αποτελεί κύριο  διαμεσολαβητή του Ιταλικού Guglielmo Marconi University στην Ελλάδα. Το συγκεκριμένο πανεπιστήμιο είναι το πρώτο ανοιχτό «Πανεπιστήμιο» (Open University) που αναγνωρίστηκε από το Υπουργείο Παιδείας της Ιταλίας το 2004, ενώ το 2010 αναγνωρίστηκε και από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης) ως ομοταγές.

Έτσι, το CE.A.R.S μπορεί να σας υποστηρίξει είτε επιθυμείτε να ενισχύσετε το βιογραφικό σας για μια θέση στο δημόσιο είτε στοχεύετε να διεκδικήσετε μια καλύτερη θέση στον ιδιωτικό τομέα. Υπάρχουν διαθέσιμα  πιο γενικά αλλά και εξειδικευμένα αναγνωρισμένα από τον ΑΣΕΠ εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά, όπως MBA, ψυχολογία, ψηφιακό μάρκετινγκ, κ.ά.

Αναγνώριση μεταπτυχιακών τίτλων στο CE.A.R.S

Η αναγνώριση πανεπιστημιακών πτυχίων που εκδίδονται από πανεπιστήμια χωρών της Ε.Ε. γίνεται μέσα από το Υπουργείο Παιδείας, και μάλιστα το Α.Τ.Ε.Ε.Ν.,  αρμόδιο για την εξέταση των αιτήσεων αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων. Βάση του νόμου 4653/2020 άρθρο 50, η αναγνώριση του Α.Τ.Ε.Ε.Ν. γίνεται αποδεκτή και στους πίνακες αναπληρωτών.

Γιατί να επιλέξω το CE.A.R.S

Σε μια εποχή που η εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι τόσο διαδεδομένη, σίγουρα υπάρχουν πολλές επιλογές φοίτησης. Με μια καλή έρευνα θα βρείτε αυτό που ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες σας τη δεδομένη χρονική στιγμή.

Γιατί αξίζει να επιλέξετε, όμως, το CE.A.R.S;

Πέρα από τα πολύ ενδιαφέροντα και σύγχρονα γνωστικά αντικείμενα, συνοψίζουμε παρακάτω τους πιο σημαντικούς λόγους.

●    Για τη μαθητοκεντρική διδασκαλία.
●    Για τις σύγχρονες μεθόδους που συμβαδίζουν με την τεχνολογία.
●    Για την ευελιξία στην παρακολούθηση των εξ αποστάσεως μαθημάτων.
●    Για τη συμπίεση των διδάκτρων σε συνδυασμό με τα οικονομικά πακέτα και τις εκπτώσεις που προσπαθεί να εφαρμόζει.
●    Για το καταξιωμένο διδακτικό προσωπικό και την πολυετή εμπειρία. 
●    Για τα αναγνωρισμένα από τον ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά καθώς και  για τα μοριοδοτούμενα σεμινάρια.

Αν ενδιαφέρεστε για δια βίου μάθηση, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τους υπεύθυνους του εκπαιδευτικού οργανισμού, οι οποίοι θα χαρούν να σας ενημερώσουν σχετικά με το αντικείμενο που σας ενδιαφέρει!
 

Πηγή: skai.gr