Αλλαγές στα παράβολα αδειών οδήγησης - Πώς ενοποιούνται

Αλλαγές στα παράβολα αδειών οδήγησης - Πώς ενοποιούνται

Αλλάζουν από την προσεχή Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου τα παράβολα για την έκδοση αδειών οδήγησης. Οι αλλαγές αφορούν τόσο όσους παίρνουν για πρώτη φορά άδεια όσο και εκείνους οι οποίοι θέλουν να επεκτείνουν υφιστάμενες άδειες οδήγησης, αλλά και να τις αντικαταστήσουν λόγω κλοπής ή αλλοίωσης.

Η εγκύκλιος του υπουργείου Μεταφορών

Σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Μεταφορών στόχος είναι η καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού αλλά και η ελαχιστοποίηση του χρόνου τόσο των πολιτών που εκδίδουν/πληρώνουν e-παράβολα όσο και των υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών που τα χρησιμοποιούν και τα δεσμεύουν.

Η εισαγωγή των νέων ενοποιημένων παραβόλων αποφασίστηκε σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων. Τα νέα παράβολα θα είναι διαθέσιμα από τις 10 Φεβρουαρίου χωρίς την κατάργηση των παλαιών, όπως τονίζεται στην εγκύκλιο.

Οι κατηγορίες των νέων ενιαίων παραβόλων αναλυτικά 

•    Αρχική χορήγηση κατηγορίας (ΑΜ ή Α1 ή Α2 ή Α ή Β) 48,00 ευρώ (ενοποιεί εκτύπωση εντύπου 30,00 ευρώ και τέλος χαρτοσήµου 18,00 ευρώ).
•    Επέκταση σε κατηγορία (ΑΜ, Α1, Α2, Α, Β) 57,02 ευρώ (ενοποιεί εκτύπωση εντύπου 30,00 ευρώ και τέλος χαρτοσήµου 27,02 ευρώ).
•    Επέκταση σε κατηγορία (ΒΕ, C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E, DE) από ∆.Υ. 120,15 ευρώ (ενοποιεί εκτύπωση εντύπου 30,00 ευρώ και τέλος χαρτοσήµου 90,15 ευρώ).
•    Επέκταση σε κατηγορία (ΒΕ, C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E, DE) 138,15 ευρώ (ενοποιεί εκτύπωση εντύπου 30,00 ευρώ και τέλος χαρτοσήµου 108,15 ευρώ).
•    Ανανέωση κατηγοριών Άδειας Οδήγησης 98,00 ευρώ (ενοποιεί ανανέωση κατηγοριών 50,00 και εκτύπωση εντύπου 30,00 ευρώ και τέλος χαρτοσήµου 18 ευρώ).
•    Αντίγραφο εντύπου Αδείας Οδήγησης για Κλοπή - Απώλεια 69,02 ευρώ (ενοποιεί εκτύπωση εντύπου 30,00 ευρώ και απώλεια ή κλοπή 30,00 ευρώ και τέλος χαρτοσήµου 9,02 ευρώ).
•    Αντίγραφο εντύπου Αδείας Οδήγησης για Φθορά - Αλλοίωση 39,02 ευρώ (ενοποιεί εκτύπωση εντύπου 30,00 ευρώ και τέλος χαρτοσήµου 9,02 ευρώ).
 

Πηγή: skai.gr