Βελτιώσεις Γεωργιάδη στη ρύθμιση για τα ασφαλιστήρια υγείας

Βελτιώσεις Γεωργιάδη στη ρύθμιση για τα ασφαλιστήρια υγείας

Της Ναντίν Χαρδαλιά

Νομοτεχνικές βελτιώσεις της διάταξης περί αναπροσαρμογής των ασφαλιστηρίων υγείας (άρθρο 268 του πτωχευτικού νομοσχεδίου), κατέθεσε ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, προκειμένου να άρει τις ενστάσεις της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής περί ασαφειών στη διατύπωση, που εγείρουν κινδύνους καταχρηστικότητας και αδιαφάνειας προκαλώντας αβεβαιότητα για τους ασφαλισμένους.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης ανακοίνωσε δύο νομοτεχνικές βελτιώσεις.

Με αυτές ορίζεται σαφώς ότι η ρύθμιση δεν καταλαμβάνει  συμβάσεις στις οποίες είτε δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή ασφαλίστρων είτε προβλέπεται σταθερή αναπροσαρμογή ασφαλίστρων, προκειμένου να είναι ξεκάθαρο όπως είπε ο Υπουργός ότι «η διάταξη επιλαμβάνεται για εκείνες τις ασφαλιστικές συμβάσεις που προβλέπουν μονομερή αναπροσαρμογή κι όχι για εκείνες που έχουν κλειδωμένη είτε συγκεκριμένη».

Με τη δεύτερη αλλαγή, διευκρινίζεται ότι  τα κριτήρια βάσει των οποίων μπορεί να γίνει η αναπροσαρμογή των ασφαλιστηρίων συμβολαίων δεν θα καθοριστούν με υπουργική απόφαση, αλλά με Προεδρικό Διάταγμα κατόπιν πρότασης του Υπουργού, το οποίο θα περάσει από προληπτικό έλεγχο του Συμβουλίου της Επικρατείας, ώστε να είναι απολύτως σαφές ότι θα είναι εξειδικευμένα.