Σοβαρά προβλήματα παρατηρούνται για ακόμα ένα χειμώνα στην λίμνη Κάρλα στη Θεσσαλία. Ο επαναπλημμυρισμός της λίμνης δεν προχωρά με καλούς ρυθμούς και αρκετά αντλιοστάσια είναι κλειστά από το καλοκαίρι.

Ο επαναπλημμυρισμός της λίμνης έγινε για να καλύψει τις ανάγκες σε νερό στο θεσσαλικό κάμπο αλλά και για την ύδρευση της περιοχής. Όμως ακόμα και αυτή την περίοδο έχουν πρόβλημα επάρκειας νερού κάτοικοι στο Στεφανοβίκειο και στο Ριζόμυλο.

Επίσης έχει πέσει σημαντικά η στάθμη του νερού στον ποταμό Πηνειό εξαιτίας της κακής διαχείρισης των υδάτων.

Από τον φορέα διαχείρισης της λίμνης μας εξηγούν ότι τα αντλιοστάσια παραμένουν κλειστά λόγο της ρύπανσης από φυτοφάρμακα που έχει ο Πηνειός και είναι λάθος να γίνει επαναπλημμυρισμός της λίμνης με μολυσμένο νερό.

Η υφιστάμενη κατάσταση ξυπνά εφιάλτες του παρελθόντος στους κατοίκους των περιοχών Στεφανοβίκειου και Ριζόμυλου καθώς φοβούνται πως θα ξυπνήσει η γη και θα επιβαρυνθούν τα ήδη υπάρχοντα ρήγματα στο έδαφος ή θα εμφανιστούν καινούργια. Τα ρήγματα εμφανίζονται όταν υπάρχει μεγάλη λειψυδρία.

Πηγή: Γιώργος Κεραμιτζόγλου