Η ρύπανση στον Αμβρακικό συνεχίζεται

Η ρύπανση στον Αμβρακικό συνεχίζεται
Σοβαρή υποβάθμιση του περιβάλλοντος στον Αμβρακικό κόλπο παρατηρείται τον τελευταίο ένα μήνα εξαιτίας της λειτουργίας μονάδων που προκαλούν ρύπανση. Χοιροστάσια, πτηνοτροφεία, τυροκομεία και ελαιοτριβεία λειτουργούν δίπλα στις εκβολές των ποταμών Λούρου και Άραχθου στον Αμβρακικό κόλπο.

Σύμφωνα με καταγγελίες του συλλόγου ενεργών πολιτών στον Αμβρακικό, οι δήμοι και οι οικισμοί πέριξ του κόλπου δεν διαθέτουν αποχετευτικά δίκτυα με επακόλουθο να χύνονται τα απόβλητα χωρίς επεξεργασία.

Διαθέτουν όμως πολλές παράνομες χωματερές, με αποτέλεσμα τα λύματά των να καταλήγουν είτε μέσω του υδροφόρου ορίζοντα είτε μέσω των τάφρων και ποταμών στον Κόλπο.

Η θολούρα των νερών προέρχεται από την ίλη που δημιουργείται από τα αστικά λύματα, αστικά απόβλητα και λύματα ιχθυοκαλλιεργειών. Ο Αμβρακικός κόλπος έχει αυστηρό καθεστώς προστασίας και έχει ενταχθεί στο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών υγροτόπων Ραμσάρ.
Πηγή: Γιώργος Κεραμιτζόγλου