Πόσα σκουπίδια παράγουμε και πόσο πληρώνουμε

Μόνο η Περιφέρεια Αττικής παράγει περίπου 39% της συνολικής ποσότητας, ακολουθούμενη από την Κ. Μακεδονία με 16% και τη Θεσσαλονίκη με 9%. Με απλά μαθηματικά αυτό σημαίνει ότι ο καθένας από εμάς παράγει κατά μέσο όρο 450 κιλά σκουπίδια το χρόνο!

Στο ΧΥΤΑ Φυλής καταλήγουν καθημερινά 7.500 τόνοι σκουπιδιών (από τα μεγαλύτερα ποσά παγκοσμίως). Για την αποκομιδή των απορριμμάτων και τη μεταφορά τους στο ΧΥΤΑ υπεύθυνοι είναι οι Δήμοι.

Μέχρι σήμερα οι Δήμοι Αττικής –άρα ο καθένας από μας μέσα από το λογαριασμό της ΔΕΗ– πλήρωναν στον ΕΣΔΚΝΑ ένα σταθερό ποσοστό για τη διαχείριση των αποβλήτων τους στο ΧΥΤΑ Φυλής.

Σύμφωνα με τον κ. Χιωτάκη, «για το 2010 τα έσοδα του ΕΣΔΚΝΑ από τα μέλη του έφτασαν τα 100 εκατομμύρια ευρώ. Πάνω από το μισό αυτού του ποσού καταβλήθηκε ως αντισταθμιστικά οφέλη στους οχλούμενους από τις εγκαταστάσεις Δήμους (Φυλής & Λιοσίων)».

Από φέτος το τοπίο αναμένεται να αλλάξει συλλήβδην, καθώς η χρέωση θα γίνεται βάσει της αρχής «πληρώνω όσο πετάω». Οι Δήμοι θα πληρώνουν ανάλογα με το βάρος των αποβλήτων που μεταφέρουν στο ΧΥΤΑ Φυλής και όχι με πάγια ετήσια εισφορά. Με αυτόν λοιπόν τον τρόπο ο Δήμος μπορεί να μειώσει τα ποσοστά του και ο πολίτης να μειώσει τα δημοτικά τέλη του!

Μέχρι τον Ιούνιο του 2010, πριν από την τροποποίηση του ν. 2939 και την ψήφιση του 3854, οι ΟΤΑ πλήρωναν για το κόστος της τελικής διάθεσης των σκουπιδιών με βάση το 6% του τακτικού προϋπολογισμού τους. Σύμφωνα, όμως, με το άρθρο 9 του 3854, αλλάζει η κοστολόγηση και μετατρέπεται στο ο «ρυπαίνων πληρώνει», ανάλογα με τα απορρίμματα που παράγει.

Σταματά έτσι το παράλογο φαινόμενο ένας δήμος με μικρό πληθυσμό, αλλά με πολλαπλάσια σκουπίδια να είναι υποχρεωμένος να πληρώσει ένα τίμημα βάσει των μικρών τακτικών του εσόδων με ποσοστό 6%.

Προγραμματική Σύμβαση - ΕΣΔΚΝΑ με ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Φορείς και πολιτικά κόμματα κατήγγειλαν τη προγραμματική σύμβαση που υπεγράφη πρόσφατα μεταξύ ΕΣΔΚΝΑ και περιφέρειας για την κατασκευή τεσσάρων μονάδων επεξεργασίας σύμμεικτων απορριμμάτων στο νομό Αττικής δυναμικότητας 700 χιλιάδων 400χιλιάδων – 127 χιλιάδων – και 127.500 χιλιάδων τόνων.

Η ΠΟΕ ΟΤΑ καταγγέλλει τον ΕΣΔΚΝΑ ότι παραδίδει τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων στα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα. Το σχέδιο είναι απλό. Προχώρησαν στην ακριβότερη δυνατή επιλογή γνωρίζοντας ότι δεν επαρκούν εθνικοί και ευρωπαϊκοί πόροι για να μπουν στο παιχνίδι οι ιδιώτες αλλά με επαχθείς όρους και ανταλλάγματα.

1. θα χρεώνουν για τουλάχιστον 25 χρόνια τους ΟΤΑ με δυσβάχτα τέλη εισόδου.

2. θα πάρουν επιδότηση από το τέλος ΑΠΕ (θεωρώντας μεγάλο μέρος της καύσης των απορριμμάτων ως βιομάζα) ώστε να μπορέσουν να διασφαλίσουν τα κέρδη τους για δεκαετίες

Από την πλευρά του ο ΕΣΔΚΝΑ, απαντά ότι το πρόβλημα διαχείρισης απορριμμάτων πρέπει επιτέλους να λυθεί και ότι η όποια καθυστέρηση εξυπηρετεί συντεχνιακά συμφέροντα. Μάλιστα, τονίζει, σε σχετική ανακοίνωση, ότι η καθυστέρηση στην υλοποίηση του περιφερειακού σχεδιασμού για τα απορρίμματα της Αττικής, που είναι νόμος του κράτους από το 2003, «εξυπηρετεί μόνο τα συμφέροντα κάποιων, είτε τοπικών ειτε συνδικαλιστικών συντεχνιών

«Ο ΕΣΔΚΝΑ έχει την υποχρέωση να έχει σύστημα διαχείρισης των απορριμμάτων του Νομού. Μέχρι σήμερα το υπάρχον σύστημα ρίχνει εκατομμύρια τόνους απορριμμάτων ετησίως μόνο στο ΧΥΤΑ Δυτικής Αττικής με τις γνωστές περιβαντολογικές και άλλες δυσμενείς σε βάρος πολιτών της Δυτικής Αττικής συνέπειες» αναφέρεται στην ανακοίνωση.
Πηγή: Μαρία Σπυριδωνάκου