Ναυτιλία: Το 2022 οι μετοχές των εταιρειών με tankers κατέγραψαν τη μεγαλύτερη αύξηση

Σε σχέση με τα προηγούμενη διετία, τα tankers κυριάρχησαν το 2022, καθώς τόσο τα ναύλα όσο και η αξία τους αυξήθηκε σημαντικά

Οι μετοχές των εισηγμένων ναυτιλιακών εταιρειών στα αμερικανικά χρηματιστήρια που διαχειρίζονται δεξαμενόπλοια κατέγραψαν τη μεγαλύτερη αύξηση την περασμένη χρονιά σε σχέση με αυτές που διαχειρίζονται πλοία μεταφοράς ξηρού φορτίου ή μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων.

Διαβάστε αναλυτικά στο maritimes.gr

Πηγή: skai.gr