Το Χρηματιστήριο Αθηνών, μετά από αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και σε ακολουθία ενημέρωσης από τις εταιρίες «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» και «ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E.» για την εντός της ημέρας συνεδρίαση των Διοικητικών τους Συμβουλίων με θέμα τη μεταξύ τους συγχώνευση και το πρόγραμμα ενισχύσεως των κεφαλαίων της νέας τράπεζας και κατόπιν σχετικού αιτήματός τους αποφάσισε, για λόγους προστασίας του επενδυτικού κοινού, την αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών των εταιριών αυτών, από σήμερα 29 Αυγούστου 2011 και μέχρις ότου το επενδυτικό κοινό ενημερωθεί για το αποτέλεσμα των συνεδριάσεων τους και τους όρους της συμφωνίας.

Αναστέλλεται ακόμη προσωρινά και η διαπραγμάτευση όλων των παραγώγων προϊόντων συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων δανεισμού, με υποκείμενο τίτλο των εταιριών "ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε." και "ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε." και των Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 και NBGAM ETF ΓΔ Χ.Α.

Πηγή: skai.gr