Ολοταχώς για την τρίτη δόση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης

Ημερίδα στο μουσείο Μπενάκη σχετικά με την πορεία υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου Ανασυγκρότησης

Του Χρυσόστομου Τσούφη

Σε λίγη ώρα, περίπου στις 09:00, Υπουργείο Οικονομικών και Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με το ΙΟΒΕ διοργανώνουν στο μουσείο Μπενάκη ημερίδα σχετικά με την πορεία υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου Ανασυγκρότησης.

Η χώρα απέσπασε την Παρασκευή την προέγκριση για την εκταμίευση της 2ης δόσης των 3,6 δισ. ευρώ (1,72 δισ. ευρώ επιδοτήσεις και 1,84 δισ. ευρώ δάνεια) ούσα από τις ταχύτερες στην Ευρώπη και έχει βάλει ήδη πλώρη για την υλοποίηση των προαπαιτούμενων της 3ης δόσης ύψους 1,7 δισ. ευρώ.

Τα 45 ορόσημα που πρέπει να εκπληρωθούν αφορούν μια σειρά τομέων όπως η φορολογία, η ενέργεια, το περιβάλλον, οι αναθέσεις έργων και οι νέες τεχνολογίες. 

Από τη λίστα ξεχωρίζουν:

Φορολογία 

Νέο πλαίσιο καταπολέμησης του λαθρεμπορίου, κυρίως για τα προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης (καπνικά, αλκοόλ και ενέργεια). Σύμφωνα με το σχέδιο που έχει καταρτιστεί έως το Μάρτιο του 2023, θα εκδοθούν εγκύκλιοι που θα τεθούν σε ισχύ θα αφορούν την προετοιμασία νέου ολοκληρωμένου συστήματος το οποίο θα υποστηρίζει τη διαδικασία ελέγχου με την παρακολούθηση των τελωνειακών συναλλαγών και διαδικασιών σε πραγματικό χρόνο. Το σύστημα αυτό θα λειτουργεί με στόχο την καλύτερη και ταχύτερη στόχευση των διωκτικών τελωνειακών υπηρεσιών με κεντρική εποπτεία και στα σημεία υψηλού ενδιαφέροντος. 

Ενέργεια – Περιβάλλον

- Προκήρυξη 2ου και 3ού γύρου ενεργειακής εξοικονόμησης για τις ενεργειακά φτωχές κατοικίες. 

-Κατάρτιση πολεοδομικών σχεδίων κατ' εφαρμογή της πολεοδομικής μεταρρύθμισης. Προβλέπει την εκπόνηση τοπικών,  ειδικών και ανεξάρτητων σχεδίων για την οριοθέτηση οικισμών και για τον χαρακτηρισμό δημοτικών οδών. 

-Έγκριση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τουλάχιστον 300 σχεδίων που θα υποβληθούν από τις τοπικές αρχές για την εγκατάσταση δημόσια διαθέσιμων σημείων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. 

-Έκδοση νομοθετικού έργου για τη διαχείριση αποβλήτων και την εφαρμογή βιώσιμης υγειονομικής ταφής και ανακύκλωσης. 

Θέσεις εργασίας

-Ανάθεση σύμβασης για πληροφοριακά συστήματα εργασίας. Ολοκλήρωση της ανάθεσης συμβάσεων μεταξύ άλλων για ενιαίο πληροφοριακό σύστημα για την παρακολούθηση αγοράς εργασίας (ΑΡΙΑΔΝΗ), Υγεία και Ασφάλεια στους χώρους εργασίας (ΗΡΙΔΑΝΟΣ), διαδικασία καθορισμού του νόμιμου κατώτατου μισθού, ψηφιοποίηση του ιστορικού ασφάλισης του Ενιαίου Ταμείου Συντάξεων (e-ΕΦΚΑ και αναβάθμιση του συστήματος ψηφιακής απονομής συντάξεων (ΑΤΛΑΣ) 

-Μεταρρύθμιση στους τομείς της  ψυχικής υγείας και των εθισμών. Σύσταση και πλήρης λειτουργία 50 Μονάδων Ψυχικής Υγείας (υλοποίηση μέσω ανακαίνισης των υφιστάμενων μονάδων) με τη στήριξη του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για την Υποστήριξη της Ψυχικής Υγείας (από σύνολο 106 Μονάδων Ψυχικής Υγείας). 

Υποδομές

-Υποδομές οπτικών ινών σε κτίρια. Ανάθεση της/των σύμβασης/-εων μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής προσφορών. 

-Ψηφιοποίηση αρχείων και συναφών υπηρεσιών. Ανάθεση των συμβάσεων για την Ψηφιοποίηση των αρχείων του συστήματος δικαιοσύνης, του συστήματος δημόσιας υγείας, των Γενικών  Αρχείων  του Κράτους, του συστήματος μετανάστευσης και ασύλου,  απαλλοτριώσεων, των πολεοδομικών υπηρεσιών, του Κτηματολογίου,  του Κτηματολογίου,  ναυτιλιακών υποθέσεων. Επίσης  του υποέργου για την ασφαλή αποθήκευση στον δημόσιο τομέα και τον «ευρύτερο» δημόσιο τομέα 

- Αναθεώρηση δικαστικού χάρτη όσον αφορά τη διοικητική δικαιοσύνη και έναρξη διαδικασιών υποβολής προσφορών για Κατασκευή και ανακαίνιση δικαστικών κτιρίων. 

Συνολικά στο Εθνικό σχέδιο ανάκαμψης , στο σκέλος των επιδοτήσεων έχουν ενταχθεί έως τώρα 440 έργα συνολικού ύψους 13,7 δισ. ευρώ. Στο σκέλος των δανείων έχουν υποβληθεί 224 σχέδια που βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια εξέτασης προϋπολογισμού 8,44 δισ. ευρώ.

Πηγή: skai.gr