ΙΝΕ ΓΣΕΕ: Με ύφεση 6% θα χαθούν 115 χιλιάδες θέσεις εργασίας 

ΙΝΕ ΓΣΕΕ: Με ύφεση 6% θα χαθούν 115 χιλιάδες θέσεις εργασίας 

Κατά 153 χιλιάδες άτομα αναμένεται να μειωθεί ο αριθμός των απασχολουμένων το 2020 εφόσον το ΑΕΠ συρρικνωθεί κατά 8%, σύμφωνα με εκτιμήσεις του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝΕ-ΓΣΕΕ).Στην περίπτωση που η ύφεση κυμανθεί στο 6%, η μείωση θα περιοριστεί τα 115 χιλιάδες άτομα .Στο πιο «κακό» σενάριο, αν δηλαδή το ΑΕΠ μειωθεί κατά 10% , τότε η μείωση των απασχολουμένων το τρέχον έτος ίσως αγγίξει τις 192 χιλιάδες.

Σύμφωνα με το 6ο δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ, το οποίο εστιάζει στην τρέχουσα κατάσταση και στις πιθανές εξελίξεις στην αγορά εργασίας, ήδη η υγειονομική κρίση έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές στις συνθήκες εργασίας και διαβίωσης των εργαζομένων. 

Η χώρα μας, είναι πρώτη μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωζώνης σε ποσοστό ευάλωτης απασχόλησης 26,7%, όταν ο μέσος όρος στην Ευρωζώνη είναι 10,8%. 

Επίσης, η Ελλάδα βρίσκεται στην 63η θέση στην παγκόσμια κατάταξη όσον αφορά την καταπάτηση των εργασιακών δικαιωμάτων. 

Παράλληλα, εξαιτίας των αλλαγών που «έφερε» η πανδημία, ο υψηλότερος κίνδυνος έκθεσης των εργαζομένων και άρα αναστολής της εργασίας τους, εντοπίζεται σε κλάδους όπως η εστίαση και τα καταλύματα, το εμπόριο καθώς και οι προσωπικές και κοινωνικές υπηρεσίες. 

Μάλιστα, το ποσοστό απασχόλησης στους κλάδους πολύ υψηλού κινδύνου ανέρχεται στην Ελλάδα στο 30,2%, το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό μετά την Κύπρο (33,5%), όταν ο μέσος όρος της ΕΕ είναι 22,1%.

Επίσης, οι κλάδοι πολύ υψηλού κινδύνου στην Ελλάδα συνεισφέρουν το 20,1% των συνολικών αμοιβών των εργαζομένων και το 25,9% της προστιθέμενης αξίας, όταν τα ίδια ποσοστά στην ΕΕ είναι 16,3% και 17,4% αντίστοιχα. 

Η απόκλιση αυτή υποδεικνύει τις δυσανάλογες επιπτώσεις που ενδέχεται να επιφέρει η υγειονομική κρίση στο συνολικό εισόδημα των πολιτών της χώρας σε σχέση με τους υπόλοιπους κατοίκους της ΕΕ. 

Οι επιστημονικοί συνεργάτες του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ, εκτιμούν ότι η ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας στο μέλλον θα εξαρτηθεί από τη μετάβασή της σε ένα νέο, κλαδικά πιο ισόρροπο και οικο-τεχνολογικά και εκπαιδευτικά αναβαθμισμένο υπόδειγμα ανάπτυξης που θα προσφέρει διατηρήσιμο επίπεδο αξιοπρεπούς διαβίωσης χωρίς αποκλεισμούς.

Πηγή: skai.gr