Πως η έλλειψη ανεκτικότητας στους άλλους και εμπιστοσύνης στους θεσμούς μπορούν να απειλήσουν τις σύγχρονες δημοκρατίες,
Πως η έλλειψη ανεκτικότητας στους άλλους και εμπιστοσύνης στους θεσμούς μπορούν να απειλήσουν τις σύγχρονες δημοκρατίες,
Η σταθερότητα των δημοκρατιών παγκοσμίως μπορεί να απειληθεί, αν ορισμένες πολιτισμικές αξίες, όπως η ανεκτικότητα απέναντι στη διαφορά και η εμπιστοσύνη στους…
03/12/2019 - 09:56
0 ΣΧΟΛΙΑ