Η μεγάλη νίκη των καλοπληρωτών δανείων: Κυβέρνηση και Τράπεζες τους καλούν (στην κάλπη ή στα καταστήματά τους) για να τους απονείμουν το παράσημο της ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΑΛΑΜΗΣ ΜΕΤΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΑΙΝΟΥ (διατήρηση της παλαιάς υψηλής δόσης και του παλαιού υψηλού επιτοκίου). Ζήτω τα κόκκινα δάνεια!

Κυβέρνηση-Τράπεζες χέρι-χέρι: Η πρώτη πήρε ότι για 3-4 ίσως και παραπάνω μήνες δεν θα γίνουν πλειστηριασμοί. Τα ιδρύματα πήραν ότι αμέσως μετά θα εισπράξουν τις κρατικές επιδοτήσεις (για το 1/3 δόσης), θα «πρασινίσουν» δάνεια 5 δις τα οποία μάλιστα θα ξυπνήσουν και θα πληρώνουν

Παράδειγμα: Δάνειο 80 χιλ. Ακίνητο 50 χιλ. Το δάνειο ξεπερνά το 120% άρα κούρεμα 20. Νέο δάνειο 60. Επιτόκιο euribor+2% για 25 χρόνια βγάζει δόση €250. Μείον επιδότηση €75. Τελική δόση €175. Όποιος θέλει στην πλατφόρμα των τραπεζών. Υπολογίστε 4-5 μήνες. Μέχρι τότε ...εκλογές