Ο καταλυτικός ρόλος της Βιώσιμης Ανάπτυξης και  για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις το 2022 - Οφέλη και Προκλήσεις 

Ο καταλυτικός ρόλος της Βιώσιμης Ανάπτυξης και  για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις το 2022 - Οφέλη και Προκλήσεις 

Ενίσχυση της φήμης και αξιοπιστίας, εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση κόστους, προσέλκυση και διατήρηση ποιοτικού ανθρώπινου δυναμικού – αυτά είναι λίγα μόνο από τα πρακτικά οφέλη που απολαμβάνουν επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους, οι οποίες ασκούν τη δραστηριότητά τους με ευθύνη και ευαισθησία προς την κοινωνία και το περιβάλλον.


Ειδικά σήμερα, που το κόστος της ενέργειας είναι σημαντικά υψηλό και οι επιχειρήσεις δεν βρίσκουν εύκολα για απασχόληση ποιοτικό ανθρώπινο δυναμικό, η ενσωμάτωση υπεύθυνων πρακτικών προς την κοινωνία, το περιβάλλον και τους εργαζομένους μπορεί να αποφέρει σημαντικά οφέλη και προς τις μικρομεσαίες οικογενειακές επιχειρήσεις, που αντιπροσωπεύουν το 99,98% των επιχειρήσεων και παρέχουν περίπου το 70% της συνολικής απασχόλησης στην Ελλάδα.  Η έλλειψη 50.000 θέσεων εργασίας στην ατμομηχανή της Ελλάδας, τον Τουρισμό, έχει πολύ μεγάλη, άλλωστε, σχέση, με την εφαρμογή μη βιώσιμων πρακτικών προς τους εργαζόμενους τα τελευταία χρόνια.


Είναι επιπλέον σημαντικό να τονισθεί ότι η πανδημία έθεσε υπό δοκιμασία την ανθεκτικότητα και την ευελιξία των ΜμΕ, καθιστώντας επιτακτική πλέον τη δράση σε θέματα βιωσιμότητας. Η πανδημία ανέδειξε τις πραγματικά κοινωνικές υπεύθυνες εταιρείες, που συνεισέφεραν περισσότερο και πιο αποτελεσματικά και στις οποίες δεν είναι τυχαίο ότι υπήρχε ένα πολύ καλύτερο εργασιακό περιβάλλον. Μπορεί η πανδημία να περάσει στο μέλλον, αλλά η βελτιωμένη εικόνα που απέκτησαν οι εταιρείες αυτές θα κρατήσει.


Ποια είναι όμως τα πρακτικά οφέλη από την εφαρμογή πρακτικών Βιώσιμης Ανάπτυξης; Είναι σημαντικό να τονισθεί ότι από το 2022, τόσο το Ταμείο Ανάκαμψης όσο και οι Τράπεζες ζητούν από τις ΜμΕ, για συγκεκριμένο ύψος χρηματοδότησης, στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι είναι βιώσιμες και πληρούν βασικά κριτήρια Εταιρικής Υπευθυνότητας. Επιπλέον, σε επίπεδο αγοράς, παρουσιάζεται ουσιαστικό πεδίο δράσης και δημιουργίας ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αν λάβουμε υπόψη ότι πολλές από αυτές αποτελούν τμήμα της εφοδιαστικής αλυσίδας μεγαλύτερων επιχειρήσεων που απαιτούν συμμόρφωση με ειδικά Περιβαλλοντικά και Κοινωνικά Πρότυπα, καθώς και τεκμηρίωση ότι έχουν μετρήσει και μειώσει το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα. 

Παράλληλα, το ανθρώπινο δυναμικό και ειδικά η νέα γενιά που αναζητάει εργασία επηρεάζεται θετικά από την κουλτούρα των επιχειρήσεων που σέβονται και ενσωματώνουν τις αρχές της διαφορετικότητας,  προστατεύουν το περιβάλλον και, σύμφωνα με έρευνες, διατηρούν το προσωπικό τους μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.


Οι μικρομεσαίες εταιρείες που είναι κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνες, θέτουν μετρήσιμους στόχους και σχεδιάζουν στρατηγικές για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, θα λαμβάνουν πιο εύκολα χρηματοδότηση από τις τράπεζες, θα μπορούν να έχουν πιο ικανοποιημένο εργατικό δυναμικό και θα είναι πιο ανταγωνιστικές στην αγορά. Πλέον, περισσότερο από ποτέ η Βιωσιμότητα των Μμε περνά ουσιαστικά μέσα από την εφαρμογή Υπεύθυνων Πρακτικών Διοίκησης και ενσωμάτωση της βιώσιμης Ανάπτυξης στο επιχειρηματικό τους μοντέλο.