Γιάννης Μπρατάκος

O Γιάννης Μπρατάκος είναι πρόεδρος του ΕΒΕΑ