Αναστάτωση και παρασκηνιακές διαβουλεύσεις προκαλεί η έκθεση του γραφείου παρακολούθησης εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Βουλής που εκτιμά ότι η δυναμική του χρέους είναι πλέον εκτός ελέγχου.

Η έντονη ενόχληση του Υπουργείου οικονομικών που αποτυπώνεται στη σχετική ανακοίνωση Βενιζέλου αλλά και πιέσεις παραγόντων της αγοράς καλλιεργούν κλίμα και τις συνθήκες για αντίδραση των μελών του συγκεκριμένου γραφείου.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν αποκλείεται εντός της ημέρας ότι τα μέλη του γραφείου προϋπολογισμού της βουλής ενδέχεται να εκδώσουν ανακοίνωση με την οποία να ανασκευάζουν μερικώς και να μιλούν για «λάθος φρασεολογία» στην έκθεση, ενώ άλλες πληροφορίες μιλούν και για παραίτησή τους.

Η επικεφαλής του γραφείου υπενθυμίζεται ορίστηκε μετά από εισήγηση του προέδρου της Βουλής στη διάσκεψη των προέδρων και εγκρίθηκε με ευρεία πλειοψηφία. Ενώ τα τρία μέλη του γραφείου (οι κύριοι Ηλίας Τζαβαλής, Βασίλης Πατσουράτης και Βασίλης Μανεσιώτης) εγκρίθηκαν από την επιτροπή «απολογισμού και του γενικού ισολογισμού του Κράτους και ελέγχου της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Κράτους» μόνο από το ΠΑΣΟΚ και αφού είχε προηγηθεί μία θυελλώδη συνεδρίαση με τους κυρίους Ανδορυλάκη, Φλωρίδη, Γείτονα και Μακρυπίδη να έχουν αντιρρήσεις για τη διαδικασία ορισμού των μελών από την κα Μπαλφούσια μιλώντας ουσιαστικά για «προτεινόμενους» από το Υπουργείο Οικονομικών.


Ο ρόλος πάντως, του γραφείου παρακολούθησης εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Βουλής είναι μεταξύ άλλων:

- η παρακολούθηση της εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Κράτους

- η συγκέντρωση πληροφοριών σχετικών με τον Προϋπολογισμό του Κράτους, την ανάλυση και αξιολόγηση των στοιχείων του Προϋπολογισμού των προβλέψεων για τα δημόσια έσοδα και δαπάνες και τη διατηρησιμότητα των μακροχρόνιων δημοσιονομικών μεγεθών,

-η υποβοήθηση του έργου της επιτροπής «απολογισμού και του γενικού ισολογισμού του Κράτους και ελέγχου της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Κράτους, καθώς και της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων,

- η σύνταξη και υποβολή προς τις ανωτέρω επιτροπές εκθέσεων σχετικά με την τήρηση των δημοσιονομικων στόχων που τίθενται στα Μεσοπρόθεσμα Δημοσιονομικά Πλαίσια Στρατηγικής, τις παραδοχές των μακροοικονομικών εκτιμήσεων και δημοσιονομικών προβλέψεων που αυτά θέτουν και τη συνολική εναρμόνιση της δημοσιονομικής πολιτικής της Γενικής Κυβέρνησης με τις αρχές και τις διαδικασίες του νόμου για τη "Δημοσιονοκή Διαχείριση και Ευθύνη".

Πηγή: Πηνελόπη Γκάλιου