Διερμηνείς ελληνικής νοηματικής γλώσσας: Από το παρελθόν στο μέλλον

Της Νεφέλης Ράντου *

Τα 30 χρόνια συνεπούς πορείας, συνδικαλιστικής δράσης και επαγγελματικών επιτυχιών γιόρτασε το Σωματείο Διερμηνέων Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (Σ.Δ.Ε.Ν.Γ.), σε μία λαμπερή εκδήλωση, σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας. Τηρώντας πιστά το υγειονομικό πρωτόκολλο, την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους εκπρόσωποι της πολιτείας και θεσμικών φορέων από όλη την Ελλάδα, την Κύπρο αλλά και την Ευρώπη. Ο Γ.Γ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Υπουργείου Εργασίας, Γιώργος Σταμάτης, αναφέρθηκε στην Ομάδα Εργασίας η οποία έχει συσταθεί από τη Γραμματεία και την οποία απαρτίζουν κωφοί και ακούοντες, εκπρόσωποι θεσμικών φορέων και έγκριτοι επιστήμονες, και έχει ως στόχο την επίλυση εκκρεμών ζητημάτων και την κατάρτιση συγκεκριμένων προτάσεων δράσης. Το Σ.Δ.Ε.Ν.Γ. συνομιλεί με την πολιτεία, άλλωστε, σε θέματα προσβασιμότητας, τόσο στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα Άτομα με Αναπηρία, όσο και γενικότερα, σε ζητήματα τα οποία προκύπτουν και πρέπει να επιλυθούν.

Ο πρόεδρος του Σ.Δ.Ε.Ν.Γ., Γιώργος Στάθης, αναφέρθηκε στην ανάγκη να υπάρχει ενότητα και σύμπνοια στις διεκδικήσεις ενώ ο επόμενος στόχος ο οποίος τέθηκε είναι η εκπαίδευση και εξειδίκευση των διερμηνέων να πραγματοποιείται σε ακαδημαϊκό πλαίσιο. Η συνεργασία με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, άλλωστε, ανοίγει το δρόμο για την αναβάθμιση του προγράμματος σπουδών στη διερμηνεία στη νοηματική γλώσσα, σε αντιστοιχία με τις ομιλούμενες γλώσσες. Το μήνυμα του Βασίλη Κουρμπέτη, συμβούλου Ε.Α.Ε. στο Υπουργείο Παιδείας, είναι ότι οι διερμηνείς ως γέφυρες επικοινωνίας των δύο κοινοτήτων αλλά και κρίκοι της ίδιας αλυσίδας, πρέπει να συνεχίσουν να μάχονται ενωμένοι και να δυναμώνουν καθημερινά. Ο Κωνσταντίνος Σίμψης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κωφών Ελλάδος, έδωσε τις θερμότερες ευχές του στο σωματείο και έθεσε την ανάγκη και υπάρξει ένας κοινός αγώνας μεταξύ του Σ.Δ.Ε.Ν.Γ. και της ΟΜ.Κ.Ε., ώστε να διευρυνθούν οι δράσεις προσβασιμότητας. Ο ταμίας της Εθνικής Συνομοσπονδίας ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.με Α.), Κώστας Γαργάλης, επισήμανε την άμεση συνάφεια μεταξύ προσβασιμότητας και επικοινωνίας για τους κωφούς, μέσω της διερμηνείας στη νοηματική ή/και του υποτιτλισμού στην ενημέρωση και την πληροφόρηση.

Όσοι παραβρέθηκαν στην εκδήλωση είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις, τις σημαντικότερες στιγμές της διαδρομής του Σ.Δ.Ε.Ν.Γ., μέσα από τις ομιλίες ιδρυτικών και νεότερων μελών αλλά μέσω προβολής φωτογραφιών και βίντεο. Στο περιθώριο της εκδήλωσης, η συνύπαρξη ακουόντων -οι οποίοι σχετίζονται με το χώρο και είναι, σε μικρό ή μεγάλο βαθμό, εξοικειωμένοι με τη νοηματική- και κωφών, και οι εναλλαγές στην επικοινωνία μεταξύ των δύο γλωσσών, δημιούργησαν ένα ενδιαφέρον πεδίο αλληλεπίδρασης, ουσιαστικά αλλά και σημειολογικά. Μέλη του σωματείου επιφορτίστηκαν με το δύσκολο έργο της κάλυψης της εκδήλωσης με διερμηνεία στη νοηματική και το αποτέλεσμα ήταν μία απολύτως προσβάσιμη εκδήλωση, με σεβασμό και στις δύο γλώσσες. Όλοι μας, μέλη και μη, ευχόμαστε τα επόμενα τριάντα χρόνια να είναι -εξίσου ή και περισσότερο- δημιουργικά!

Η Νεφέλη Ράντου είναι κοινωνιολόγος, Δρ. Ειδικής Αγωγής – Προσβασιμότητας και διερμηνέας ελληνικής νοηματικής γλώσσας