«Μεγάλο βήμα μπροστά για τον εξορθολογισμό του τραπεζικού συστήματος» χαρακτήρισε ο πρόεδρος της Alpha Bank Γιάννης Κωστόπουλους τη συμφωνία συγχώνευσης με τη Eurobank σε συνέντευξη Τύπου για την παρουσίαση του νέου σχήματος. Το όνομα της νέας τράπεζας θα είναι Alpha Eurobank και θα φέρει τα χρώματα της Alpha Βank.

Σύμφωνα με τον κ. Κωστόπουλο, το σχήμα που προκύπτει «γίνεται μια τράπεζα ευρωπαϊκού μεγέθους, νούμερο 22 - 23 της Ευρώπης».

Ο κ. Κωστόπουλος χαρακτήρισε δε τη συμμετοχή του Κατάρ «ψήφο εμπιστοσύνης για την Ελλάδα», τονίζοντας ότι είναι πρώτη ξένη επένδυση σε αυτόν τον τόπο μετά από πολλά χρόνια.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank, Δημήτρης Μαντζούνης δήλωσε ότι «προσβλέπουμε στα 650 εκατ. ευρώ συνέργιες τα επόμενα τρία χρόνια», σημειώνοντας ότι σε όλες τις τραπεζικές εργασίες, η νέα τράπεζα θα είναι κορυφαία στην Ελλάδα.

«Η συγχώνευση βάση για την ανόρθωση της οικονομίας»
Από την πλευρά της Eurobank, ο πρόεδρος της τράπεζας Τίμος Χριστοδούλου, χαρακτήρισε, μεταξύ άλλων τη νέα τράπεζα ως «βάση για την ανόρθωση της οικονομίας όταν βγούμε από την κρίση και αναπτυξιακό μοχλό για την Ελλάδα» ενώ τόνισε ότι η συμμετοχή του Κατάρ θα αποτελέσει παράδειγμα για άλλες οικονομίες του εξωτερικού.

Εκτίμησε επίσης ότι ο νέος οργανισμός θα αποτελέσει πρότυπο για άλλες παρόμοιες πρωτοβουλίες, «ώστε να μπορέσουμε να αναπτυχθούμε με τον δυναμισμό που χαρακτηρίζει την Ελλάδα».

Στη νέα τράπεζα η οικογένεια Λάτση θα κατέχει ποσοστό 13%, η πλευρά της οικογενείας Κωστόπουλου ποσοστό 4% και η εταιρεία Paramount 17%.

Πρόεδρος του ΔΣ και της Εκτελεστικής Επιτροπής θα είναι ο κ. Κωστόπουλος και επικεφαλής του διοικητικού σχήματος θα είναι δύο συν-διευθύνοντες σύμβουλοι, ο κ, Μαντζούνης, υπεύθυνος των κεντρικών λειτουργικών υπηρεσιών (εταιρικό κέντρο) και ο Νικόλαος Νανόπουλος, υπεύθυνος των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Επιχειρηματική λογική της συγχώνευσης
Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, η επιχειρηματική λογική της συγχώνευσης βασίζεται στα εξής:

- Η δημιουργία της κορυφαίας ελληνικής τράπεζας: Ο νέος όμιλος θα κατέχει ηγετική θέση στην εγχώρια αγορά σε όλες τις τραπεζικές δραστηριότητες και θα έχει το μεγαλύτερο δίκτυο καταστημάτων στη χώρα. Ο ενιαίος όμιλος, με γνώμονα τις κοινές αξίες και αρχές, και με βάση ένα πελατοκεντρικό επιχειρηματικό μοντέλο, θα προσφέρει το πλέον ανταγωνιστικό φάσμα υπηρεσιών προς ιδιώτες, επιχειρήσεις και θεσμικούς πελάτες σε ολόκληρη τη χώρα.

- Μεταξύ των τριών μεγαλύτερων τραπεζικών ομίλων στη Ν.Α. Ευρώπη: Ο νέος όμιλος θα έχει συνολικές καταθέσεις εκτός Ελλάδος 21 δισ. ευρώ, ένα δίκτυο 1.300 και πλέον καταστημάτων διεθνώς και θα κατατάσσεται μεταξύ των τριών μεγαλύτερων τραπεζικών ομίλων στις κύριες αγορές της περιφέρειας με χορηγήσεις 6,9 δισ. ευρώ στη Ρουμανία, 5,3 δισ. ευρώ στη Βουλγαρία και 2,2 δισ. ευρώ στη Σερβία. 

- Συμπληρωματικότητα δραστηριοτήτων και χαρτοφυλακίων: Ο νέος όμιλος θα συνδυάσει την ισχυρή θέση της Alpha στις τραπεζικές υπηρεσίες προς επιχειρηματικούς πελάτες καθώς και ιδιώτες με υψηλά εισοδήματα, τόσο στην Ελλάδα όσο και στη ΝΑ Ευρώπη, με την ισχυρή θέση της Eurobank στην επενδυτική τραπεζική, το private banking, τη διαχείριση περιουσίας, και τις ασφαλιστικές υπηρεσίες, καθώς και την υψηλή αποτελεσματικότητα των δικτύων της και την ικανότητα δημιουργίας εσόδων από προμήθειες. Ο συνδυασμός των προσφερόμενων προϊόντων και των υπηρεσιών και το πελατοκεντρικό μοντέλο εξυπηρέτησης, θα αποτελεί για τους πελάτες μια κορυφαία επιλογή, ιδανικά διαμορφωμένη για να αξιοποιήσει την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας.

- Δημιουργία σημαντικών υπεραξιών για τους μετόχους: Οι τελικές συνέργειες που αναμένεται να προκύψουν σε βάθος τριετίας, εκτιμώνται σε 650 εκατ. ευρώ κατ’ έτος, εκ των οποίων 350 εκατ. ευρώ αφορούν σε συνέργειες λειτουργικού κόστους, 210 εκατ. ευρώ αφορούν τη μείωση του κόστους χρήματος και 90 εκατ. ευρώ σε συνέργειες εσόδων.

- Ενισχυμένη κεφαλαιακή βάση: Ως μέρος της συναλλαγής, ο νέος όμιλος θα προχωρήσει άμεσα στην υλοποίηση Σχεδίου Ενίσχυσης Κεφαλαίων ύψους περίπου το ισόποσο 3,9 δισ. κεφαλαίων. Το σχέδιο περιλαμβάνει: οργανικές πρωτοβουλίες που θα αποφέρουν το ισοδύναμο κεφαλαίων Core Tier I άνω των 2,1 δισ. ευρώ, την έκδοση υποχρεωτικά μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ύψους 500 εκατ. ευρώ, ταυτόχρονα με την προτεινόμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, το οποίο θα καλυφθεί από την Paramount, καθώς και αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 1,25 δισ. ευρώ.

Πηγή: skai.gr