Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας εκταμίευσε σήμερα τα 4,2 δισ. ευρώ στην Ελλάδα σε συνέχεια της απόφασης που είχε λάβει το Διοικητικό του Συμβούλιο στις 15 Μαΐου. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, τα κονδύλια μεταβιβάστηκαν στην Ελλάδα σε μετρητά και η περίοδος ωρίμανσης λήγει στις 17 Μαΐου 2043.

Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι η εκταμίευση αποτελεί την πρώτη υποδόση της δόσης του Ταμείου, η οποία ανέρχεται συνολικά στα 7,5 δισ. ευρώ. Η εκταμίευση της δεύτερης υποδόσης ύψους 3,3 δισ. ευρώ θα πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο του 2013, σε συνδυασμό με την εφαρμογή των προαπαιτούμενων δράσεων, οι οποίες έχουν συμφωνηθεί μεταξύ της Ελλάδας και των θεσμών της τρόικας.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ακόμη ότι η Ελλάδα έχει λάβει μέχρι τώρα 120 δισ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας από τα συνολικά 144,6 δισ. που έχουν δεσμευθεί.

«Η εκταμίευση της δόσης προς την Ελλάδα, είναι εφικτή γιατί οι προϋποθέσεις έχουν εκπληρωθεί, δήλωσε ο επικεφαλής του Ταμείου, Κλάους Ρέκλινγκ, ο οποίος εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Ελλάδα συνεχίζει τις μεταρρυθμιστικές προσπάθειες.

Πηγή: Πηγή: ΑΜΠΕ