Γιώργος Ζαΐρης

O Γιώργος Ζαΐρης είναι κάτοικος Λουξεμβούργου και "Αναλυτής σε αμοιβαίο κεφάλαιο εναλλακτικών μορφών επενδύσεων "