Του Δημήτρη Βολουδάκη*

Από τις μεγαλύτερες διπλωματικές επιτυχίες που μπορεί να επιτύχει μία χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η πρόσβαση στην Κοινή Αγορά με πλεονεκτικούς εμπορικούς όρους.

Το 1995 με αφορμή την υποβοήθηση της ασταθούς τουρκικής οικονομίας θεσπίστηκε η ελεύθερη διακίνηση ορισμένων τουρκικών αγαθών στην ευρωπαϊκή αγορά (και στην ελληνική επομένως) η οποία αφορούσε κυρίως αγροδιατροφικά προϊόντα.

Στη συνέχεια με την τελωνειακή ένωση Ε.Ε. - Τουρκίας καταργήθηκαν και για τις δύο πλευρές οι δασμοί για τα βιομηχανικά αγαθά, ενώ με την Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου ΕΕ – Τουρκίας απελευθερώθηκε το εμπόριο προϊόντων άνθρακα και χάλυβα.
Έτσι έχουμε μηδενικούς δασμούς για το σύνολο των εξαγωγών των τουρκικών προϊόντων στην Ευρώπη. Για το λόγο αυτό πολλές αυτοκινητοβιομηχανίες κυρίως γερμανικές έχουν κατασκευάσει εργοστάσια στην Τουρκία όπου εκτός των μηδενικών δασμών εκμεταλλεύονται και το πολύ χαμηλότερο εργατικό κόστος της χώρας.

Το καθεστώς αυτό δεν ισχύει όμως για μια μεγάλη κατηγορία αγροδιατροφικών προϊόντων. Δηλαδή ενώ η Τουρκία εξάγει τέτοια προϊόντα στην Ε.Ε. χωρίς δασμούς αντίθετα επιβάλλει δασμούς στις εισαγωγές τέτοιων αγαθών από την Ευρώπη.
Αυτή η άνιση αντιμετώπιση αφορά αγροτικά προϊόντα και προϊόντα ιχθυοκαλλιεργειών, τυροκομικά, μέλι και άλλα με άμεσο ελληνικό ενδιαφέρον.

Οι δυσμενείς επιπτώσεις για τις ευρωπαϊκές και ελληνικές επιχειρήσεις που θέλουν να εξάγουν αυτή τη γκάμα προϊόντων είναι εμφανείς και η στρέβλωση του ανταγωνισμού είναι καταφανής.

Επειδή ο Πρόεδρος Ερντογάν αποφασισε να εκβιάσει την Ένωση στέλνοντας χιλιάδες μετανάστες στα ελληνικά χερσαία και θαλάσσια σύνορα θεωρώ ότι η απάντησή μας πρέπει να είναι σκληρή στο σημείο που πονά την Τουρκία περισσότερο αυτή τη στιγμή το οποίο δεν είναι άλλο από την οικονομία της, από τον παρά.

Αύριο κιόλας η Ελληνική Κυβέρνηση, ο Έλληνας Επίτροπος, οι Έλληνες Ευρωβουλευτές πρέπει να πιέσουν να αρθεί το καθεστώς μηδενικών δασμών των τουρκικών προϊόντων προς την Ευρωπαϊκή Αγορά. Δεν είναι μόνο μία συμβολική κίνηση αλλά θα αποκαταστήσει μία σημαντική εμπορική αδικία έναντι των ευρωπαίων και των Ελλήνων αγροτών και των ελληνικών επιχειρήσεων τροφίμων.

Ο Δημήτρης Βολουδάκης είναι Διδάκτωρ του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών