Τις θέσεις της για την παιδεία εξέδωσε η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας ότι:
«στον χώρο της παιδείας είναι απαραίτητη µία ριζική µεταρρύθµιση σε όλες τις βαθµίδες της µε διαφορετικό προσανατολισµό από αυτόν που είχαν όλες οι προηγούµενες νοµοθετικές πρωτοβουλίες. Χρειαζόµαστε ένα σύστηµα παιδείας που θα έχει στο επίκεντρό της την δηµιουργία ολοκληρωµένων ανθρώπων µε κριτική σκέψη, πολύπλευρη γνώση και συνείδηση συνεισφοράς στην κοινωνία». 

Μέσα στη σειρά των βασικών θέσεων της ειδικά για το δημόσιο σχολείο, η Νεολαία του κυβερνώντος κόμματος προτείνει την κατάργηση της πρωινής προσευχής και τη µετατροπή του µαθήµατος των θρησκευτικών σε θρησκειολογία µε δυνατότητα απαλλαγής των µαθητών από αυτό.

«Ως Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ  - διευκρινίζεται στο κείμενο - οραµατιζόµαστε και διεκδικούµε ένα σχολείο [...] ανοικτό στην κοινωνία, απαλλαγµένο από ταξικούς φραγµούς, που δε θα αναπαράγει, αλλά θα συµβάλει στην εξάλειψη των διακρίσεων µε βάση το φύλο, τη φυλή, τη θρησκεία, το σεξουαλικό προσανατολισµό και την ταυτότητα φύλου, ένα σχολείο χωρίς αποκλεισµούς και ενδοσχολική βία. Ένα σχολείο όπου η παρεχόµενη γνώση θα είναι βαθιά και ολόπλευρη».

«Απέναντι στα νεοφιλελεύθερα σχέδια - αναφέρεται σε άλλο σημείο του κειμένου θέσεων -  η Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ πιστεύει πως µέσω του εκπαιδευτικού συστήµατος οι νέοι άνθρωποι πρέπει να αποκτήσουν δηµοκρατικές ευαισθησίες και αντίληψη συµµετοχής στα κοινά. Απέναντι στη ζούγκλα του απάνθρωπου ανταγωνισµού, του κέρδους και του ατοµικού δρόµου, η παιδεία πρέπει να καλλιεργεί αξίες όπως η αλληλεγγύη και η συνεργατικότητα για να µπορέσουµε να δηµιουργήσουµε έναν κόσµο ισότητας που δεν θα φοβάται το "διαφορετικό"».