ΠΟΛΙΤΙΚΗ


Η ελληνική μετάφραση της ρηματικής διακοίνωσης των Σκοπίων

Διευκρινίσεις παρέχει το συνοδευτικό κείμενο της ρηματικής διακοίνωσης των Σκοπίων. Στο κείμενο εξηγείται με ποιο τρόπο χρησιμοποιείται ο όρος Μακεδόνας πολίτης και μακεδονική γλώσσα.

 
Διευκρινίσεις παρέχει το συνοδευτικό κείμενο της ρηματικής διακοίνωσης των Σκοπίων. Στο κείμενο εξηγείται με ποιο τρόπο χρησιμοποιείται ο όρος Μακεδόνας πολίτης και μακεδονική γλώσσα.

Συγκεκριμένα αναφέρει: «Το υπουργείο επιπλέον σημειώνει ότι σύμφωνα με την επιστολή και το πνεύμα της Συμφωνίας γίνεται αντιληπτό ότι ο όρος ‘’εθνικότητα’’ της δεύτερης πλευράς  που ορίζεται στο Άρθρο 1 (3) β της Συμφωνίας ως ‘’Μακεδόνας/πολίτης της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας’’ αναφέρεται αποκλειστικά στην υπηκοότητα και δεν ορίζει ή προαποφασίζει εθνοτική καταγωγή/εθνότητα». 

Για τον τρόπο που χρησιμοποιείται ο όρος «μακεδονική γλώσσα» το συνοδευτικό κείμενο ξεκαθαρίζει ότι «αναφέρεται στην επίσημη γλώσσα της δεύτερης πλευράς πως αναγνωρίζεται από το Τρίτο Συνέδριο του ΟΗΕ για την Τυποποίηση των Γεωγραφικών Ονομάτων που έγινε στην Αθήνα το 1977, η οποία βρίσκεται εντός της ομάδας των νοτιοσλαβικών γλωσσών».

Στο κυρίως κείμενο της ρηματικής διακοίνωσης εξηγούνται αναλυτικά οι συνταγματικές αλλαγές στις οποίες προχώρησαν τα Σκόπια. Οι αλλαγές είναι οι εξής: 

«Στο Σύνταγμα οι λέξεις ‘’Δημοκρατία της Μακεδονίας’’ θα αντικατασταθούν με τις λέξεις ‘’Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας’’ και η λέξη ‘’Μακεδονία’’ θα αντικατασταθεί από τις λέξεις ‘’Βόρεια Μακεδονία’’ πλην του άρθρου 36 του Συντάγματος της Δημοκρατίας της Μακεδονίας.

Στο προοίμιο  του Συντάγματος της Δημοκρατίας της Μακεδονίας οι λέξεις ‘’πολίτες που ζουν εντός των συνόρων οι οποίοι είναι’’ θα διαγραφούν. Οι λέξεις ‘’οι αποφάσεις του ASNOM’’ θα αντικατασταθούν από τις λέξεις ‘’οι νόμιμες αποφάσεις που αναφέρονται στην Διακήρυξη του Πρώτου Τμήματος του ASNOM στον μακεδονικό λαό για την ειπωθείσα συνεδρία του ASNOM’’. Οι λέξεις ‘’το οποίο εκφράζει την θέληση να δημιουργηθεί ένα ανεξάρτητο κυρίαρχο κράτος και η Συμφωνία Πλαίσιο της Οχρίδας’’ θα προστεθεί μετά την λέξη ‘’έτος’’ και οι λέξεις ‘’έχουν αποφασίσει να’’ θα διαγραφούν. 

Αυτή η αλλαγή θα αλλάξει το Προοίμιο-Τροποποίηση IV του Συντάγματος της Δημοκρατίας της Μακεδονίας. 

Τροποποίηση XXXV
1.Η Δημοκρατία θα σεβαστεί την εθνική κυριαρχία, εδαφική ακεραιότητα και πολιτική ανεξαρτησία των γειτονικών κρατών. 
2.Αυτή η τροποποίηση θα συμπληρώσει το  Άρθρο 3 του Συντάγματος της Δημοκρατίας της Μακεδονίας. 

Τροποποίηση XXXVI
1.Η Δημοκρατία θα προστατεύει, εγγυάται και θα περιθάλπει τα χαρακτηριστικά και την ιστορική και πολιτιστική κληρονομία του μακεδονικού λαού. Η Δημοκρατία θα προστατεύει τα δικαιώματα και τα συμφέρονται των υπηκόων της που ζουν ή διαμένουν στο εξωτερικό. Η Δημοκρατία θα προνοεί για την διασπορά του μακεδονικού λαού και τμήματος του αλβανικού λαού, τουρκικού λαού, βλάχικου λαού, σέρβικου λαού, λαού των Ρομά, βόσνιου λαού και άλλων και θα περιθάλπει και προωθεί τους δεσμούς με την πατρίδα. Πράττωντας έτσι, η Δημοκρατία δεν θα παρεμβαίνει στα εθνικά κυριαρχικά δικαιώματα άλλων κρατών και στις εσωτερικούς υποθέσεις τους. 
2.Αυτή η τροποποίηση θα αντικαταστήσει το Άρθρο 49 και την Αλλαγή ΙΙ στο Σύνταγμα της Δημοκρατίας της Μακεδονίας. 

Απόφαση για την Δημοσίευση του Συνταγματικού Νόμου για την εφαρμογή των Τροποποιήσεων XXXIII σε XXXVI στο Σύνταγμα της Δημοκρατίας της Μακεδονίας  

Ο συνταγματικός νόμος για την εφαρμογή των Τροποποιήσεων XXXIII σε XXXVI στο Σύνταγμα της Δημοκρατίας της Μακεδονίας που υιοθετήθηκε από την Βουλή της Δημοκρατίας της Μακεδονίας στην συνεδρίαση στις 11 Ιανουαρίου 2019 ως εκ τούτου δημοσιεύεται.

Ο συνταγματικός νόμος για την εφαρμογή των Τροποποιήσεων XXXIII σε XXXVI στο Σύνταγμα της Δημοκρατίας της Μακεδονίας θα τεθεί σε ισχύ μόλις τεθούν σε ισχύ οι τροποποιήσεις XXXIII,XXXIV, XXXV και XXXVI στο Σύνταγμα της Δημοκρατίας της Μακεδονίας».

Το έγγραφο της Βουλής

Στη συνέχεια προστίθεται το έγγραφο της Βουλής των Σκοπίων με ημερομηνία 11 Ιανουαρίου 2019 και την υπογραφή του προέδρου της Βουλής, Ταλάλ Τζαφερί. Αναφέρει τα εξής:

«Ο συνταγματικός νόμος για την εφαρμογή των Τροποποιήσεων XXXIII σε XXXVI στο Σύνταγμα της Δημοκρατίας της Μακεδονίας

Άρθρο 1
Οι Τροποποιήσεις XXXIII σε XXXVI σο Σύνταγμα της Δημοκρατίας της Μακεδονίας θα τεθούν σε ισχύ μόλις τεθεί σε ισχύ η Τελική Συμφωνία για την Επίλυση των Διαφορών όπως Περιγράφονται στα Ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ 817 (1993) και 845 (1993), ο Τερματισμός της Εσωτερικής Συμφωνίας του 1995 και η Εφαρμογή της Στρατηγικής Συνεργασίας μεταξύ των Συμβαλλόμενων Μερών και μόλις επικυρωθεί το Πρωτόκολλο Εισόδου στο ΝΑΤΟ από το Πρώτο Συμβαλλόμενο Μέρος της Τελικής Συμφωνίας.

Οι Τροποποιήσεις XXXIII και XXXVI στο Σύνταγμα της Δημοκρατίας της Μακεδονίας δεν θα έχουν καμία νομική ισχύ, δεν θα τεθούν σε εφαρμογή και θα είναι άκυρες και κενές εάν οι όροι που τέθηκαν στην παράγραφο 1 αυτού του άρθρου δεν εκπληρωθούν άμεσα. 

Άρθρο 2
Οι προβλέψεις της Τροποποίησης XXXIII θα ισχύσουν στους κανονισμούς και τις άλλες ενέργειες των κρατικών σωμάτων από την ημέρα της ισχύς αυτού του νόμου. 

Από την ημέρα που τεθεί σε ισχύ η Τροποποίηση XXXIII, η ιθαγένεια θα είναι Μακεδόνας/πολίτης της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας που δεν θα ορίζει ή προκαθορίζει την εθνοτική καταγωγή των πολιτών. 

Η ιθαγένεια, Μακεδόνες/πολίτες της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας θα εισαχθεί στα προσωπικά και ταξιδιωτικά έγγραφα των πολιτών που είναι γραμμένα στην μακεδονική γλώσσα με την χρήση του Κυριλλικού αλφάβητου. Η ιθαγένεια Μακεδόνες/πολίτες της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας θα εισαχθεί στα προσωπικά και ταξιδιωτικά έγγραφα των πολιτών που μιλούν οποιαδήποτε άλλη επίσημη γλώσσα πέρα από την μακεδονική χρησιμοποιώντας το Κυριλλικό αλφάβητο της και την γλώσσα και το αλφάβητο που χρησιμοποιούν αυτοί οι πολίτες και αυτό θα μεταφερθεί σε αυτή τη γλώσσα σε όλους τους σχετικούς νόμους. 

Από την ημέρα που τεθεί σε ισχύ η Τροποποίηση XXXIII, η χρήση του επιθέτου όταν γίνεται αναφορά στο κράτος, τα κρατικά σώματα ή τα δημόσια ιδρύματα και η χρήση του επιθέτου για άλλους σκοπούς όπως ορίζει η Τελική Συμφωνία θα είναι σε συμφωνία με το όνομα του κράτους ή με το μικρό όνομα του και αυτό θα είναι: ‘’της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας’’ ή «της Βόρειας Μακεδονίας’’.

Άρθρο 3
Τα υπάρχοντα επίσημα έγγραφα και υλικά της δημόσιας διοίκησης για διεθνή χρήση και τα έγγραφα για εσωτερική χρήση που μπορεί να χρησιμοποιηθούν εκτός του κράτους θα ευθυγραμμιστούν με την Τροποποίηση XXXIII εντός πέντε ετών το αργότερο από την ημέρα που θα τεθεί σε ισχύ. 

Άρθρο 4
Η συμφωνία των υπάρχοντων εγγράφων και υλικών αποκλειστικά για εσωτερική χρήση με την Τροποποίηση XXXIII θα ξεκινήσει με το άνοιγμα κάθε κεφαλαίου της διαπραγμάτευσης με την Ε.Ε. στο σχετικό πεδίο και θα οριστικοποιηθεί το αργότερο εντός πέντε ετών από το άνοιγμα του κεφαλαίου.

Άρθρο 5
Σε εφαρμογή της Τροποποίησης XXXV η Δημοκρατία θα σέβεται την εθνική κυριαρχία, εδαφική ακεραιότητα και πολιτική ανεξαρτησία των γειτονικών κρατών: της Δημοκρατίας της Αλβανίας, της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας του Κοσόβου και της Δημοκρατίας της Σερβίας. 

Άρθρο 6
Αυτός ο Συνταγματικός Νόμος για την Εφαρμογή των Τροποποιήσεων XXXIII σε XXXVI στο Σύνταγμα της Δημοκρατίας της Μακεδονίας θα δημοσιευθεί από την Βουλή της Δημοκρατίας της Μακεδονίας και θα τεθεί σε ισχύ την ημέρα που θα τεθούν σε ισχύ οι συνταγματικές τροποποιήσεις».
 

 
Στη βάση των Καναντέρ ο Νίκος Χαρδαλιάς. Ευχαρίστησε θερμά τους πυροσβέστες
Τις θερμές του ευχαριστίες και τον θαυμασμό του προς τους πιλότους πυροσβεστικών αεροσκαφών της Πολεμικής...
19.08.2019, 17:17
Τι αποφάσισε η κυβέρνηση για την Σαμοθράκη
Μόνιμες λύσεις για την αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων στο λιμάνι του νησιού αλλά και την ακτοπλοϊκή...
19.08.2019, 15:57
Παυλόπουλος: Διασφάλιση δημόσιας τάξης και σεβασμός ανθρωπίνων δικαιωμάτων
Τη σημασία διασφάλισης της δημόσιας τάξης στον τόπο μας, και δη στην Αθήνα και το Λεκανοπέδιο, υπογράμμισε ο...
19.08.2019, 14:38
Σαντορινιός: Ακατάλληλο το πλοίο που έστειλε η κυβέρνηση στη Σαμοθράκη
Ο κος Σαντορινιός υπογράμμισε πως η Σαμοθράκη είναι το μόνο νησί που εξυπηρετείται από ένα μόνο πλοίο.
19.08.2019, 13:18
Συνάντηση Κεραμέως με Κυμπουρόπουλο για ΑμέΑ και εκπαίδευση
Συνάντηση με τον Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, κ. Στέλιο Κυμπουρόπουλο, είχε σήμερα η Υπουργός Παιδείας...
19.08.2019, 13:07
Μακρόν για επίσκεψη Μητσοτάκη: Η Γαλλία ήταν πάντα στο πλευρό της Ελλάδας
Η γαλλική προεδρία ανακοίνωσε επισήμως τη Δευτέρα ότι ο Εμανουέλ Μακρόν θα υποδεχθεί το απόγευμα της Πέμπτης...
19.08.2019, 12:24
Οριστική λύση για Σαμοθράκη ως κεντρικό θέμα της σύσκεψης στο Μαξίμου
Δύο συσκέψεις προκειμένου να δοθεί μόνιμη λύση στο θέμα της ακτοπλοϊκής σύνδεσης της Σαμοθράκης θα...
19.08.2019, 11:30
Τσιρώνης: Καλύτερα ένα αδίκημα πλημμέλημα με άμεση φυλάκιση παρά κακούργημα
«Θα προτιμούσα ένα αδίκημα να είναι βαρύ πλημμέλημα που να τρως την καμπάνα σε 1 με 1,5 χρόνο από τη στιγμή...
19.08.2019, 09:53
Ευρωπαϊκή «επιχείρηση πειθούς» από Μητσοτάκη για μείωση των πρωτογενών
Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο πρωθυπουργός αναμένεται να θέσει το θέμα της μείωσης των πρωτογενών...
19.08.2019, 07:34
Υπουργείο Οικονομικών: Ο ΣΥΡΙΖΑ κυριεύεται από αυταπάτες
«Ο ΣΥΡΙΖΑ, με την ανακοίνωσή του, επιβεβαιώνει, για μία ακόμη φορά, ότι δεν τα πάει καλά με τη σωστή...
18.08.2019, 14:29

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ... | 150  Επόμενη

Σχόλια Αναγνωστών
Αποστολή Παραπόνων
Παρακαλούμε να είστε ευγενικοί και να σέβεστε τους συνομιλητές σας. Αποφύγετε τις ύβρεις και τους χαρακτηρισμούς. Προστατέψτε τα προσωπικά σας δεδομένα. Αν κρίνετε ότι το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι παράνομο ή προσβάλει οποιοδήποτε δικαίωμα σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας. Θα απαντήσουμε στο αίτημα σας το συντομότερο δυνατόν.