ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ


Παγκόσμιος Οργανισμός Ενέργειας: Καθοριστική η κρατική συνδρομή για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα

Η Κομισιόν πρόσφατα εξέδωσε ανακοινωθέν για τις μεταφορές και τηντεχνολογία, καλώντας της εθνικές κυβερνήσεις να «ξεφύγουν από τονσυμβατικό τρόπο σκέψης» και να κάνουν παραδειγματική στροφή σεεναλλακτικά συστήματα, «αγκαλιάζοντας νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για τηναύξηση της μόχλευσης των δημόσιων προϋπολογισμών».

 
Οι δημόσιες επιδοτήσεις, οι νομοθετικές καινοτομίες και η εκπαίδευση των καταναλωτών είναι σημαντικοί παράγοντες για την ενίσχυση της βιομηχανίας ηλεκτρικών αυτοκινήτων της ΕΕ, τόνισε αναλυτής σε θέματα ενέργειας στην EurActiv.

Η Κομισιόν πρόσφατα εξέδωσε ανακοινωθέν για τις μεταφορές και την τεχνολογία, καλώντας της εθνικές κυβερνήσεις να «ξεφύγουν από τον συμβατικό τρόπο σκέψης» και να κάνουν παραδειγματική στροφή σε εναλλακτικά συστήματα, «αγκαλιάζοντας νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για την αύξηση της μόχλευσης των δημόσιων προϋπολογισμών».

Η δημόσια παρέμβαση θα μπορούσε να πάρει τη μορφή κανονισμών, προτύπων διασφάλισης διαλειτουργικότητας, δημόσιους διαγωνισμούς, πνευματικά δικαιώματα, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, πολιτικούς στόχους για τη βιομηχανία και εθελοντικές δεσμεύσεις, αναφέρει το κείμενο.
«Ως νέα τεχνολογία, η κυβερνητική στήριξη για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα είναι ιδιαίτερα σημαντική για τα επόμενα 10 χρόνια», λέει ο Tali Trigg από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Ενέργειας στο Παρίσι. «τώρα είναι που χρειάζονται επιδοτήσεις και εκπαίδευση».

Οι επιδοτήσεις για τις καθαρές/πράσινες τεχνολογίες θεωρούνται «αναγκαιότητα» στον τομέα των ηλεκτρικών αυτοκινήτων- με τη Γαλλία να κάνει την αρχή- ωστόσο έχουν αμφισβητηθεί σε άλλους τομείς ανανεώσιμων πηγών ενέργειας όπως η ηλιακή, στην οποία η ΕΕ εξετάζει «πράσινες αγωγές» κατά της Κίνας.

Πρωτοβουλία για το Πράσινο Αυτοκίνητο


Οι Βρυξέλλες έχουν δεσμευθεί για 5δις € για την Πρωτοβουλία για το Πράσινο Αυτοκίνητο, 4δις € με τη μορφή δανείων από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και τα υπόλοιπα από την στήριξη για έρευνα, μερικά εκ των οποίων θα προέλθουν από τον ιδιωτικό τομέα.

Συγκριτικά, η Κίνα έχει επενδύσει 15δις $ στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και στις υποδομές τους, ενώ οι ΗΠΑ έχουν επενδύσει 2.4δις $.

Ωστόσο σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΕ στις 18 Σεπτεμβρίου, 90% από τα 43δις € επενδύσεων στις μεταφορές που σχετίζονται με την έρευνα και την ανάπτυξη της ΕΕ, έχουν έλθει από επιχειρηματικούς ομίλους.

Καθώς τα κράτη μέλη της ΕΕ αγοράζουν περίπου 110,000 επιβατικά αυτοκίνητα, 110,000 ελαφρά οχήματα, 35,000 βαρέα και 17,000 λεωφορεία, η Κομισιόν πιστεύει ότι «η δυναμική για καινοτομία μέσω δημόσιων συμβάσεων σήμερα δεν έχει αξιοποιηθεί επαρκώς στην ΕΕ».

Η ίδια αρχή ισχύει και για τις υποδομές, όπου «η εκπαίδευση σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο είναι απαραίτητη τόσο για τις δημόσιες αρχές που είναι υπεύθυνες για τις υπηρεσίες όσο και για τους διαχειριστές των μεταφορών», σύμφωνα με νέο ανακοινωθέν.

«Στηρίζουμε οποιαδήποτε κυβέρνηση που παίρνει σαφή μέτρα για την διευκόλυνση ή μετάβαση στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα», είπε στην EurActiv ο Gunnar Lorenz από την Eurelectric, ένωση βιομηχανίας ηλεκτρισμού.

Oρόσημα


•Μέχρι τέλη 2012: Η Κομισιόν θα δημοσιεύσει ανακοινωθέν για τις πράσινες μεταφορές
•2013: Αναμένεται να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση του στόχου για το 2020.
•31 Δεκ 2014: Η ΕΕ αναμένεται να ολοκληρώσει την αξιολόγηση για τους στόχους για το 2020 και το 2025.
•1 Ιαν 2015: Θα εφαρμοστεί στόχος 130γραμ CO2 ανά χλμ σε όλη την Ευρώπη
•2016: Οι ΗΠΑ θα εισάγουν πρότυπο 35 μίλια ανά γραμμάριο για όλα τα νέα επιβατικά αυτοκίνητα.
•2020: Θα τεθούν σε ισχύ τα 95 γραμμάρια ανά χλμ σε όλη την Ευρώπη
•2025: Η Κομισιόν θα επιβάλει νέο στόχο ορόσημο μέχρι το 2050 στο πλαίσιο της μείωσης του άνθρακα στις μεταφορές.
•2025: Οι ΗΠΑ θα εισάγουν πρότυπο 54.5 μίλια ανά γραμμάριο για όλα τα νέα επιβατικά αυτοκίνητα.

Απόψεις

«Η μετάβαση από τα συμβατικά στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα μέσω της ανάπτυξης νέων τεχνολογιών αποτελεί άμεση ευρωπαϊκή προτεραιότητα, όπως αποτυπώνεται και στη στρατηγική CARS 2020 που παρουσίασε πρόσφατα η Επιτροπή. Στόχος μας να προωθήσουμε, μέσα στα επόμενα χρόνια, τα ενεργειακά αποδοτικότερα οχήματα, τα οποία θα είναι ασφαλέστερα και με μειωμένες εκπομπές CO2 και θορύβου. Χρειάζεται να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, προκειμένου να αποκτήσουμε ένα ανταγωνιστικό Ευρωπαϊκό σύστημα μεταφορών. Σε αυτό το πλαίσιο, η δημόσια χρηματοδοτική συμβολή είναι καθοριστικής σημασίας. Μπορεί η δημοσιονομική κατάσταση πολλών κρατών μελών να είναι αυτή τη στιγμή δύσκολη, ωστόσο δεν πρέπει να υπάρξουν καθυστερήσεις σε τομείς που μπορούν να συμβάλουν με ουσιαστικό τρόπο στην καινοτομία και την ανάπτυξη της οικονομίας μας», είπε στην EurActiv.gr, ο Κάρλος Μαρτίν Ρουίθ ντε Γκορδεχουέλα, Προϊστάμενος Υπηρεσίας Τύπου και ΜΜΕ της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.

«Η επιτάχυνση της διάδοσης και ευρύτερης υιοθέτησης της ηλεκτροκίνησης θα απαιτήσει γενναία κρατική υποστήριξη. Στην κατεύθυνση αυτή είναι πολύ θετική η πολιτική διαφόρων Ευρωπαϊκών χωρών, τόσο στην χορήγηση χρηματικών κινήτρων, όπως η επιδότηση αγοράς ή οι φορολογικές απαλλαγές για τους κατόχους ηλεκτροκίνητων οχημάτων, όσο και στην πρόβλεψη μη χρηματικών κινήτρων, όπως η ελεύθερη πρόσβαση στις λεωφορειολωρίδες, η δωρεάν στάθμευση στο κέντρο των πόλεων κλπ. Στην Ελλάδα, κινούμαστε ακόμη στην αντίθετη κατεύθυνση, καθώς η αγορά ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων επιβαρύνεται εκτός των άλλων και με φόρο πολυτελείας», τονίζει η Έλενα Ταβλάκη, Διευθύντρια Ανάπτυξης Εργασιών της εταιρείας FORTISIS, που δραστηριοποιείται στον τομέα πώλησης φορτιστών μπαταριών ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Ιστορικό

Τα επιβατικά αυτοκίνητα είναι από μόνα τους υπεύθυνα για περίπου το 12% των συνολικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το κυριότερο αέριο θερμοκηπίου.

Η ΕΕ πρότεινε νομοθεσία το 2007, θέτοντας πρότυπα αποδόσεων για τις εκπομπές από τα νέα επιβατικά αυτοκίνητα. Αυτήν η νομοθεσία, που υιοθετήθηκε το 2009 από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της στρατηγικής για την βελτίωση της οικονομίας των καυσίμων των αυτοκινήτων και για την βεβαίωση ότι εκπομπές από νέα επιβατικά αυτοκίνητα στην Ε.Ε δεν υπερβαίνει 120 γρ.CO2/χλμ.

Η πολυαναμενόμενη Λευκή Βίβλος για τις Μεταφορές, που παρουσιάστηκε από την Επιτροπή τον Φεβρουάριο το 2011, προαναγγέλλει μέτρα για αύξηση των 1.8 τρισεκατομμυρίων ευρώ που η ΕΕ λέει ότι είναι αναγκαία για επενδύσεις σε έργα υποδομής τα επόμενα 20 χρόνια για να χτίσει ένα ανταγωνιστικό μεταφορικό σύστημα που θα αυξήσει την κινητικότητα, θα αφαιρέσει σημαντικά εμπόδια σε καίρια σημεία και θα αυξήσει την ανάπτυξη και την απασχόληση.

Παράλληλα, η Επιτροπή ανέφερε ότι οι προτάσεις της πρόκειται να μειώσουν δραματικά την εξάρτηση της Ευρώπης στο εισαγόμενο πετρέλαιο και θα μειώσουν τις εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα στην μεταφορά έως και 60% μέχρι το 2050.
 
Επικύρωσε πρόστιμο για ρύπανση κατά της ΕΑΒ το ΣτΕ
Το Συμβούλιο της Επικρατείας με την υπ΄ αριθμ. 194/2018 απόφασή του επικύρωσε το πρόστιμο των 150.000 ευρώ...
18.01.2018, 18:48
Μεξικό: Ανακαλύφθηκε το μεγαλύτερο δίκτυο λιμναίων σπηλαίων στον πλανήτη
Ομάδα δυτών εξερεύνησε δίκτυο υποθαλάσσιων καναλιών στο ανατολικό Μεξικό ανακαλύπτοντας αυτό που πιστεύεται...
18.01.2018, 12:04
Τα ακραία σενάρια για κλιματική αλλαγή είναι μάλλον απίθανο να επαληθευτούν
Είναι σχεδόν βέβαιο ότι η άνοδος της θερμοκρασίας της Γης, λόγω της κλιματικής αλλαγής, δεν θα φθάσει τους...
18.01.2018, 08:57
Εισαγωγείς αυτοκινήτων: Απουσία κινήτρων στην Ελλάδα για την ηλεκτροκίνηση
«Η ηλεκτροκίνηση καθιερώνεται στην Ευρώπη. Η Ελλάδα μπορεί να ακολουθήσει;»
17.01.2018, 16:27
Καθησυχαστικοί οι σεισμολόγοι για τον σεισμό των 4,4 βαθμών
Κατά τη συνεδρίαση της ελληνικής επιστημονικής επιτροπής εκτίμησης σεισμικού κινδύνου, με νέα σύνθεση...
17.01.2018, 15:05
Κίνα: Δύο πετρελαιοκηλίδες 109 τετραγωνικών χλμ σχηματίστηκαν μετά το ναυάγιο
Δύο πετρελαιοκηλίδες άφησε πίσω το ιρανικό δεξαμενόπλοιο που βυθίστηκε στην Ανατολική Θάλασσα της Κίνας, οι...
17.01.2018, 05:35
Κύπρος: Άνδρας κρίθηκε ένοχος για κακομεταχείριση σκύλου
O υπάλληλος πέταξε τον σκύλο στο κάδο συμπίεσης απορριμμάτων, με αποτέλεσμα να προκληθούν οι τραυματισμοί...
16.01.2018, 20:13
Κομισιόν: Όλες οι πλαστικές συσκευασίες να είναι ανακυκλώσιμες ως το 2030
Σύμφωνα με την ΕΕ, οι Ευρωπαίοι προκαλούν 25 εκατομμύρια τόνους πλαστικών απορριμμάτων κάθε χρόνο, όμως...
16.01.2018, 18:05
Δυναμική η πορεία της ανακύκλωσης συσκευών
Aπό το 2004, έτος ίδρυσης της Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ μέχρι σήμερα, η ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών...
16.01.2018, 13:27
Τα δελφίνια αναγνωρίζουν τον εαυτό τους στον καθρέφτη (video)
Τα δελφίνια είναι ικανά να αναγνωρίσουν τον εαυτό τους στον καθρέφτη όχι μόνο πολύ νωρίτερα από τα άλλα ζώα...
15.01.2018, 11:43

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ... | 28  Επόμενη

Σχόλια Αναγνωστών
Αποστολή Παραπόνων
Παρακαλούμε να είστε ευγενικοί και να σέβεστε τους συνομιλητές σας. Αποφύγετε τις ύβρεις και τους χαρακτηρισμούς. Προστατέψτε τα προσωπικά σας δεδομένα. Αν κρίνετε ότι το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι παράνομο ή προσβάλει οποιοδήποτε δικαίωμα σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας. Θα απαντήσουμε στο αίτημα σας το συντομότερο δυνατόν.
 

Κίνηση στην Αθήναmyroute.gr

Μποτιλιάρισμα

ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ, ΑΠΟ ΤΗ ΣΟΛΩΜΟΥ ΕΩΣ ΤΗ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ (καμία μεταβολή)