Το νερό είναι ένας φυσικός πόρος που έχει μεγάλη σημασία γιατί είναι από τους βασικούς παράγοντες για τη ζωή και την ανάπτυξη.

Το νερό αποτελεί βασικό συστατικό των ζώντων οργανισμών. Ένα μεγάλο ποσοστό της μάζας του ανθρώπινου σώματος αποτελείται από νερό. 

Το 92% του αίματος είναι νερό. Το 75% του εγκεφάλου είναι νερό. Το 90% των πνευμόνων είναι νερό. Το 75% των μυών είναι νερό.

Αν μπορέσουμε να κατανοήσουμε την πολυτιμότητα του νερού και τη σπουδαιότητά του για την ανθρώπινη ύπαρξη, τότε θα αρχίσουμε να το σεβόμαστε και μαζί θα αρχίσουμε να σεβόμαστε τη φύση, το σώμα μας και κάθε έκφραση ζωής.