Κλείσιμο

Παράταση στις προθεσμίες πληρωμής επιταγών- ΦΠΑ για πυρόπληκτες επιχειρήσεις της Εύβοιας

Παράταση των προθεσμιών λήξης και πληρωμής επιταγών και γενικότερα αξιογράφων, καθώς και των προθεσμιών καταβολής ΦΠΑ και βεβαιωμένων οφειλών προς τις εφορίες για τις πυρόπληκτες περιοχές της Εύβοιας, προβλέπει τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή, με στόχο την αντιμετώπιση των συνεπειών των πρόσφατων πυρκαγιών. Η τροπολογία ψηφίζεται αύριο και σύμφωνα με την έκθεση του ΓΛΚ προβλέπει τα εξής:

α.Αναστέλλονται από  7.9.2021 έως και 31.12.2021, για τις επιχειρήσεις με έδρα στους Δήμους Ιστιαίας - Αιδηψού και Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, οι οποίοι κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, για τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από τις καταστροφικές δασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν τον Αύγουστο του 2021 στην παραπάνω περιοχή, οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής οφειλόμενων από αυτές αξιογράφων κατά 120 ημέρες από την  αναγραφόμενη ημερομηνία εκάστου αξιογράφου, σύμφωνα τα ειδικώς οριζόμενα.

β. Παρέχεται το ευεργέτημα τη μη καταχώρησης των ως άνω αξιογράφων σε  αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, και της  διαγραφής τους (εάν έχουν ήδη καταχωριστεί) καθώς και της μη καταχώρησης εκ νέου σε αυτά, εάν αποδεδειγμένα εξοφληθούν εντός του οριζόμενου χρονικού διαστήματος από τη σφράγιση ή τη λήξη τους. Για τις απαιτήσεις που απορρέουν από τα ανωτέρω αξιόγραφα αναστέλλεται η έκδοση διαταγής πληρωμής καθώς και η λήψη πάσης φύσεως μέτρων ή η διενέργεια πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης έως τις προβλεπόμενες προθεσμίες.

γ. Παρατείνονται οι προθεσμίες καταβολής:

- των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών από δηλώσεις Φ.Π.Α. με ποσό  φόρου προς καταβολή (χρεωστικές), (οφειλές που λήγουν ή  έληξαν από 1.8.2021 έως 30.9.2021) έως και 31.1.2022,

- Φ.Π.Α. που βεβαιώθηκε ή Θα βεβαιωθεί στις Δ.Ο.Υ/Ελεγκτικά Κέντρα βάσει εμπρόθεσμης υποβολής δηλώσεων Φ.Π.Α., με καταληκτική ημερομηνία υποβολής 30.9.2021, την 31.10.2021,  την 30.11.2021 και την 21.12.2021 για τους οριζόμενους κομιστές αξιογράφων έως 31.1.2022, την 28.2.2022, 31.3.2022 και 29.4. 2022 αντίστοιχα 

Δείτε την τροπολογία εδώ

Πηγή: skai.gr