ΥΓΕΙΑ


Νομικές Ακροβασίες στο ΠΓΝ Πατρών για την πρόσληψη 2 επιμελητών

Η επιλογή δύο επιμελητών της Β' αγγειοχειρουργικής κλινικής του ΠΓΝ Πατρών. ξεκίνησε με την προκύρηξη των θέσεων το 2010, αλλά ακόμα και σήμερα τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι πολλά

 
Η αξιοκρατία και η διαφάνεια δεν ήταν ποτέ οι βασικοί άξονες για την στελέχωση του Ελληνικού δημόσιου τομέα . Ακόμα και στις ελάχιστες εξαιρέσεις που επιλόγες δημόσιων λειτουργών έγιναν σε αυτή τη βάση διάφορες τυπικές παραλειψεις, χαρακτηριστικές της προχειρότητας του δημόσιου τομέα , επιτέπουν την αναίρεση αποφάσεων και δημιουργούν “παραθυράκια”για να τακτοποιούνται τα δικά μας παιδία κατά παράβαση της νομιμότητας ή και με πρωτοφανή ερμηνεία των νόμων !

Χαρακτηριστικό παράδειγμα η επιλογή δύο επιμελητών της Β' αγγειοχειρουργικής κλινικής του ΠΓΝ Πατρών. Η διαδικασία ξεκίνησε με την προκύρηξη των θέσεων το 2010. Υποβλήθηκαν τέσσερις υποψηφιότητες οι οποίες αφου αξιολογήθηκαν απο την αντίστοιχη επιτροπή έγινε εισήγηση για την πρόσληψη των δύο πρώτων των οποίων τα προσόντα και η επάρκεια ήταν προφανή.

Η συγκεκριμένη επιλογική διαδικασία έγινε αποδεκτή απο τους τρεις εκ των τεσσάρων υποψηφίων ενώ ο τρίτος – γνωστός για τις πολιτικές του διασυνδέσεις οι οποίες δικαιώθηκαν επί ημερών ΣΥΡΙΖΑ με υψηλόβαθμη διοικητική θέση στο χώρο της δημόσιας υγείας- υπέβαλε αίτηση ακύρωσης στο ΔΕ Πατρών τον Δεκέμβριο 2012.

Το νοσοκομείο προχώρησε στην πρόσληψη των δύο πρωτων στην κατάταξη υποψηφίων και η σχετική απόφαση δημοδιευτηκε σε ΦΕΚ.

Δύο χρόνια αργότερα το ΔΕ Πατρών αποδέχεται τους τυπικούς λόγους της εντσασης και ακυρώνει την απόφαση του πρακτικού της 6ης συνεδρίασης του Συμβουλίου Προσλήψεων-Κρίσεων για τυπικούς καθαρά λόγους και συγκεκριμένα λόγω παραλήψεων της Διοίκησης και επαναφέρει την υπόθεση στη Διοίκηση του ΠΓΝ Πατρών προκειμένου να επαναλάβει την διαδικασία επιλογής σε νόμιμη συνεδρίαση ώστε να γίνουν ολοκληρωμένα οι διαδικασίες χωρίς τις παραλείψεις που είχαν σημειωθεί, επακόλουθο αυτής της απόφασης ήταν η απόλυση των ήδη 2 προσληφθέντων .

Στο σημείο αυτό αρχίζει ένας κύκλος ερμηνείας της απόφασης και των νόμων από το νοσοκομείο αν και ο τρίτος μη επιλεγείς υποψήφιος ,έχει τοποθετηθεί διοικητής σε άλλο νοσοκομείο εκμεταλλευόμενος προφανώς τις πολιτικές του γνωριμίες με στέλεχος της κυβέρνησης στο χώρο της υγείας .

Αντί λοιπόν να επαναληφθεί η διαδικασία επιλογής με τον υπάρχοντα φάκελο επί του τύπου (συγκρότηση επιτροπών) η 6η ΔΥΠΕ επαναπροκυρήσει τις θέσεις – ως μη όφειλε – μετά την υποβολή νέων φακέλων – μη νόμιμη ενέργεια – γίνεται νέα επιλογική διαδικασία και ο καταταχθείς ως τέταρτος την πρώτη φορά γίνεται πρώτος προφανώς σε εφαρμογή της ευαγγελικής ρήσης “και οι έσχατοι έσονται πρώτοι” !!! Για την ιστορία η νέα επιτροπή διατήρησε τον προσφεύγοντα στο εφετείο στη θέση κατάταξης της αρχικής επιτροπής. Τελικά οι δύο πρώτοι της νέας διαδικασίας προσλαμβάνονται και η σχετική απόφαση δημοσιεύεται σε ΦΕΚ. Διέφυγε όμως στην νέα επιτροπή μία ασήμαντη λεπτομέρεια ο νέος εκλεκτός που από τέταρτος κατετάγη πρώτος έχει μία ασήμαντη εμπλοκή με την δικαιοσύνη αφού «λόγω της αμετάκλητης παραπομπής του βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Λάρισας στο ακροατήριο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων της Λάρισας. Η παραπομπή έγινε για την πράξη της κακουργηματικής απιστίας σχετικά με την υπηρεσία κατ’ εξακολούθηση, από κοινού και κατά μόνας, από υπαίτιο που μεταχειρίσθηκε ιδιαίτερα τεχνάσματα και η ελάττωση της περιουσίας νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου μεγάλης αξίας συνολικά υπερβαίνουσας το ποσό των 30.000 ευρώ, των 120.000 ευρώ και το ποσό των 150.000 ευρώ».

Φυσικά το γεγονός της εκκρεμούσας ποινικής δίωξης γίνεται αντιλυπτό και ο διορισμός ανακαλείται άμεσα σε εφαρμογή των διατάξεων του νόμου περί δημοσίων υπαλλήλων (3528/2007) που απαγορευέι την πρόσληψη προσωπικού για το οποίο εκκρεμει κακουργηματική ποινική διωξη μέχρι την έκδοση της οριστικής απόφασης του δικαστηρίου.

Παρόλα αυτά, 15 μέρες αργότερα, ο Υπουργός Υγείας ανακάλεσε την ανάκληση επικαλούμενος το εντελώς γενικό και αόριστο αιτιολογικό της εφαρμογής διάταξεων του νόμου 2071/1992 οι οποίες είχαν καταργηθεί από το νέο νόμο 3528/2007.

Η παραπάνω ανάκλιση αποτελεί μέγιστο νομικό ατόπιμα αφού αντιβαίνει σε βασικές αρχές του δικαίου ! Ακόμα και φοιτητής του πρώτου έτους της νομικής οφείλει να γνωρίζει ότι η επίκληση καταργηθέντος νόμου δεν δημιουργεί ένομο αποτέλεσμα . Η γενική αρχή της δικονομίας περί κρίσεως του κατηγορουμένου με τον ευνοοικώτερο γι'αυτον νόμο ισχυέι γιά την πράξη σε σχέση με τον χρόνο τέλεσης αυτής αλλα δεν παρελκύει την εφαρμογή του σε διοηκητικές ή άλλες αποφασεις της διοικησης που αποδεδειγμένα συντελέστηκαν σε χρόνο μεταγενέστερο της καταργήσεως του. Δηλαδή ο κατηγορούμενος υποψήφιος θα κριθεί για το ποινικό μέρος των πράξεων ή παραληψεών του δικαστικώς με το νομικό πλαισιο της περίοδου που αυτές συντελέστηκαν αλλά η πράξη διορισμού για θέση του δημοσίου αποτελεί αναξάρτητη ενέργεια της δίοικησης μη εξαρτούμενη απο την προηγούμενη και μη δικαιούμενη της πρόσληψης της ως προθυστερης .

Για το θέμα έγινε επερώτηση προς τον Υπουργό Υγεία από τους Βουλευτές Νέας Δημοκρατίας Ιάσονα Φωτήλα και τον Τομεάρχη Υγείας Βασίλη Οικονόμου στις οποίες ο Υπουργός μέχρι σήμερα δεν έχει δώσει απάντηση ενώ ο εν λόγω γιατρός συνεχίζει να ασκεί τα καθήκοντά του στο δημόσιο νοσοκομείο αμειβόμενος παράνομα από το Δημόσιο.

Το ιστορικό

Την 29-1-2010 εκδόθηκε από το ΠΓΝ Πατρών η με αριθμό 2484 προκήρυξη για 2 θέσεις Επιμ.Β΄ Αγγειοχειρουργικής. Για τις θέσεις αυτές υπεβλήθησαν 4 υποψηφιότητες

Την 13-5-2010 και με αριθμό 360 απόφαση 6ης ΔΥΠΕ ορίσθηκαν οι εισηγητές για την αξιολόγηση των προσόντων των υποψηφίων και οι οποίοι με σχετικές εκθέσεις τους αξιολόγησαν τα προσόντα των υποψηφίων κατατάσσοντας αυτούς κατά σειρά 1ος ,2ος,3ος,4ος

Την 13-12-2010 και με αριθμό 1691 απόφαση 6ης ΔΥΠΕ συγκροτείται το Συμβούλιο Προσλήψεως- Κρίσεων όπως απαιτείται από τον Νόμο για την πρόσληψη των 2 Αγγειοχειρουργών

Την 23-12-2010 με το υπ΄αριθμόν 32597 ο 3ος υποψήφιος υπέβαλε στο Διοικητικό Εφετείο Πατρών αίτηση ακύρωσης της απόφασης, ενώ ό 4ος δεν προέβηκε σε καμία ενέργεια, αποδεχόμενος προφανώς την αντικειμενική αξιολόγηση των εισηγητών

Την 28-2-2011 και με το Πρακτικό της 6ης συνεδρίασης το Συμβούλιο Προσλήψεων-Κρίσεων αποφάσισε και κατάρτισε τον οριστικό πίνακα κατάταξης αποδεχόμενο την πρόταση των εισηγητών.
Κατόπιν των ανωτέρω το Υπουργείο Υγείας με σχετικές αποφάσεις προχωρά στην πρόσληψη των 2 πρώτων στον πίνακα Αγγειοχειρουργών η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τεύχος Γ΄1266/22-9-2014
Από τον 3ο στον πίνακα κατάταξης υποβληθείσα ένσταση στο ΔΕΠ εκδόθηκε απόφαση με αριθμό Α47/2016 η οποία ακυρώνει την απόφαση του πρακτικού της 6ης συνεδρίασης του Συμβουλίου Προσλήψεων-Κρίσεων για τυπικούς καθαρά λόγους και συγκεκριμένα λόγω παραλήψεων της Διοίκησης και επαναφέρει την υπόθεση στη Διοίκηση του ΠΓΝ Πατρών προκειμένου να επαναλάβει την διαδικασία επιλογής σε νόμιμη συνεδρίαση ώστε να γίνουν ολοκληρωμένα οι διαδικασίες χωρίς τις παραλείψεις που είχαν σημειωθεί, επακόλουθο αυτής της απόφασης ήταν η απόλυση των ήδη 2 προσληφθέντων.

Σημειωτέον η απόφαση του Δικαστηρίου δεν όριζε επανάληψη της αξιολόγησης από την αρχή και ούτε είχε δεχτεί την ένσταση σχετικά με την κατάταξη των υποψηφίων, αλλά μόνο για τις τυπικές γραφειοκρατικές διαδικασίες οι οποίες δεν είχαν ακολουθηθεί όπως θα έπρεπε.

Όμως αντί να γίνει αυτή η διαδικασία της απόφασης του ΔΕΠ, με την από 7-12-2016 και αριθμό 26979 απόφαση του Διοικητή του ΠΓΝ Πατρών ζητείται από την 6η ΔΥΠΕ ο ορισμός και η αξιολόγηση των προσόντων πάλι από την αρχή από νέους εισηγητές, πρόταση που γίνεται δεκτή από την 6η ΔΥΠΕ η οποία και με την από 15-12-2016 και με αριθμό 8359 απόφασή της ορίζει νέους εισηγητές, ενώ με την από 22-8-2017 με αριθμό 6097 η ίδια ΔΥΠΕ συγκρότησε Συμβούλιο Προσλήψεων-Κρίσεων και για την ίδια κρίση της 2484/2010 προκήρυξης, χωρίς να γίνει ανάκληση της προηγουμένης απόφασης(1691/2010) με νέα μέλη.

Η νέα επιτροπή αξιολογεί ως πρώτο στην κατάταξη πλέον, τον υποψήφιο που είχε αρχικά καταταγεί τελευταίος και ο οποίος διώκεται για κακουργηματική απιστία και την οποία αποκρύπτει από το Συμβούλιο όταν ρωτήθηκε αν αποδέχεται την θέση.

Στη συνέχεια εκδίδονται ύστερα από σχετικές αποφάσεις του Υπουργείου Υγείας τα ΦΕΚ 53 και 66 από 26-1-2018 για την πρόσληψη των 2 νέων εισηγήσεων.

Λίγο αργότερα, ωστόσο, ανακαλείται ο διορισμός του από το Υπουργείο «λόγω της αμετάκλητης παραπομπής του με το υπ’ αριθμ. 93/18-05-2016 βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Λάρισας στο ακροατήριο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων της Λάρισας. Η παραπομπή έγινε για την πράξη της κακουργηματικής απιστίας σχετικά με την υπηρεσία κατ’ εξακολούθηση, από κοινού και κατά μόνας, από υπαίτιο που μεταχειρίσθηκε ιδιαίτερα τεχνάσματα και η ελάττωση της περιουσίας νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου μεγάλης αξίας συνολικά υπερβαίνουσας το ποσό των 30.000 ευρώ, των 120.000 ευρώ και το ποσό των 150.000 ευρώ».

Παρόλα αυτά, 15 μέρες αργότερα, ο Υπουργός ανακάλεσε ξανά την ανάκληση επικαλούμενος το εντελώς γενικό και αόριστο αιτιολογικό της εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 69, παράγραφος 5, περίπτωσης ε’ του νόμου 2071/1992 (ΦΕΚ 123/Α’/15.07.1992) η οποία ωστόσο πλέον δεν ισχύει αφού έχει καταργηθεί με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 168 παρ. 10 του Ν. 3528/2007.
Επί του θέματος έγινε σχετική επερώτηση προς τον Υπουργό Υγεία από τους Βουλευτές Νέας Δημοκρατίας Ιάσονα Φωτήλα και τον Τομεάρχη Υγείας Βασίλη Οικονόμου (έχετε τα σχετικά κείμενα αυτούσια) στις οποίες ο Υπουργός μέχρι σήμερα δεν έχει δώσει απάντηση ενώ ο εν λόγω γιατρός συνεχίζει να ασκεί τα καθήκοντά του στο δημόσιο νοσοκομείο αμειβόμενος παράνομα από το Δημόσιο.

Βέβαια η όλη υπόθεση χρήζει δημοσιογραφικής έρευνας με βάσει το παραπάνω βούλευμα


 
Προ των πυλών οι Χώροι Εποπτευόμενης Χρήσης Ναρκωτικών
Πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας κατατέθηκε στη Βουλή. Καταργείται το ΚΕΕΛΠΝΟ, έρχεται ο Εθνικός...
16.02.2019, 10:48
Κύπρος: Η Βουλή ενέκρινε την παραγωγή και εισαγωγή φαρμακευτικής κάνναβης
Επίσης με τροπολογία του ΔΗΚΟ αυξήθηκε και ο αριθμός των αδειών από 2 που προέβλεπε ο κανονισμός σε 3.
15.02.2019, 19:56
Απαλλάσσονται από τις απουσίες λόγω γρίπης οι μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου
Η εγκύκλιος έχει ισχύ για το τρέχον σχολικό έτος.
15.02.2019, 15:59
Ο ΕΟΦ απαγόρευσε την εξαγωγή 77 σκευσμάτων λόγω ελλείψεων - Δείτε τη λίστα
«Σε κάθε περίπτωση ο ΕΟΦ θα παρακολουθεί στενά την εφαρμογή της απόφασης απαγόρευσης η οποία είναι σημαντικό...
14.02.2019, 16:20
Στους 56 οι νεκροί από τον ιό της γρίπης - Εντείνεται η ανησυχία
Οι νέοι θάνατοι που δηλώθηκαν από τις 4 έως τις 10 Φεβρουαρίου είναι 17, και τα νέα κρούσματα σε Μονάδες...
14.02.2019, 15:16
Έρευνα: Οι έφηβοι που καπνίζουν μαριχουάνα κινδυνεύουν με κατάθλιψη
Η χρήση κάνναβης κατά την εφηβεία σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο κατάθλιψης μετά την ενηλικίωση, σύμφωνα με...
14.02.2019, 09:24
Σύλλογος Καρκινοπαθών: Πρόσληψη ογκολόγου για το Μποδοσάκειο Νοσοκομείο
Ο διοικητής των νοσοκομείων Μαμάτσειου –Μποδοσάκειου, Γιώργος Χιωτίδης, μιλώντας στο ΑΠΕ- ΜΠΕ, εξήγησε ότι...
13.02.2019, 11:19
Ανακαλύφθηκαν 2.000 άγνωστα έως τώρα είδη βακτηρίων στο ανθρώπινο έντερο
Το ανθρώπινο έντερο φιλοξενεί το πλουσιότερο οικοσύστημα μικροβίων (το μικροβίωμα) στο ανθρώπινο σώμα. Οι...
13.02.2019, 09:57
Πάνω από 41 οι νεκροί από τον ιό της γρίπης
Συμφωνά με πληροφορίες από το υπουργείο υγείας περισσότεροι από 150 άνθρωποι νοσηλεύονται σε Μονάδες...
12.02.2019, 21:34
Λαμία: Ηλικιωμένη κατέληξε λόγω της γρίπης
Πρόκειται για μια ηλικιωμένη γυναίκα που νοσηλεύτηκε τις τελευταίες ημέρες στην πνευμονολογική Κλινική του...
12.02.2019, 20:07

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ... | 27  Επόμενη

Σχόλια Αναγνωστών
Αποστολή Παραπόνων
Παρακαλούμε να είστε ευγενικοί και να σέβεστε τους συνομιλητές σας. Αποφύγετε τις ύβρεις και τους χαρακτηρισμούς. Προστατέψτε τα προσωπικά σας δεδομένα. Αν κρίνετε ότι το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι παράνομο ή προσβάλει οποιοδήποτε δικαίωμα σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας. Θα απαντήσουμε στο αίτημα σας το συντομότερο δυνατόν.