Τα νέα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων


POS σε 53 επιπλέον κλάδους

Η συμμόρφωση των φορολογουμένων που ασκούν μία ή περισσότερες από τις παραπάνω 53 δραστηριότητες με τις υποχρεώσεις που προβλέπει η προαναφερθείσα κοινή υπουργική απόφαση θα πρέπει να γίνει το αργότερο μέχρι τις 15 Απριλίου 2019. Για όσους θα δηλώσουν έναρξη δραστηριότητας με έναν ή περισσότερους από τους παραπάνω Κ.Α.Δ. έως τις 15 Φεβρουαρίου 2019 η προθεσμία συμμόρφωσης λήγει στις 15 Μαΐου 2019.

 
Δημοσιεύθηκε η νέα απόφαση 141871/2018 για τη χρήση POS με την οποία προστίθενται νέοι ΚΑΔ στην 45231/2017.
O κατάλογος με τις 53 δραστηριότητες που υποχρεώνονται στη χρήση POS , είναι οι εξής:

18.12 Άλλες εκτυπωτικές δραστηριότητες

-18.13 Υπηρεσίες προεκτύπωσης και προεγγραφής μέσων

-18.14 Βιβλιοδετικές και συναφείς δραστηριότητες

-18.20 Αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων

-25.61 Κατεργασία και επικάλυψη μετάλλων

-25.62 Μεταλλοτεχνία

-33.11 Επισκευή μεταλλικών προϊόντων

-33.15 Επισκευή και συντήρηση πλοίων και σκαφών

-33.19 Επισκευή άλλου εξοπλισμού

-35.30 Παροχή ατμού και κλιματισμού

-37.00 Επεξεργασία λυμάτων

-38.11 Συλλογή μη επικίνδυνων απορριμμάτων

-38.12 Συλλογή επικίνδυνων απορριμμάτων

-38.31 Αποσυναρμολόγηση παλαιών ειδών

-39.00 Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων

-52.10 Αποθήκευση

-53.10 Ταχυδρομικές δραστηριότητες με υποχρέωση παροχής καθολικής υπηρεσίας

-53.20 Άλλες ταχυδρομικές και ταχύ μεταφορικές δραστηριότητες

-58.19 Άλλες εκδοτικές δραστηριότητες

-58.21 Έκδοση παιχνιδιών για ηλεκτρονικούς υπολογιστές

-58.29 Έκδοση άλλου λογισμικού

-59.11 Δραστηριότητες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων

-61.90 Άλλες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες

-62.02 Δραστηριότητες παροχής συμβουλών σχετικά με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές

-62.03 Υπηρεσίες διαχείρισης ηλεκτρονικών συστημάτων

-62.09 Άλλες δραστηριότητες της τεχνολογίας της πληροφορίας και δραστηριότητες υπηρεσιών ηλεκτρονικών υπολογιστών

-63.11 Επεξεργασία δεδομένων, καταχώρηση και συναφείς δραστηριότητες

-70.22 Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης

-71.20 Τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις

-74.10 Δραστηριότητες ειδικευμένου σχεδίου

-74.30 Δραστηριότητες μετάφρασης και διερμηνείας

-74.90 Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.

-77.31 Ενοικίαση και εκμίσθωση γεωργικών μηχανημάτων και εξοπλισμού

-77.32 Ενοικίαση και εκμίσθωση μηχανημάτων και εξοπλισμού κατασκευών και έργων πολιτικού μηχανικού

-77.33 Ενοικίαση και εκμίσθωση μηχανημάτων και εξοπλισμού γραφείου (συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών υπολογιστών)

-77.34 Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού πλωτών μεταφορών

-77.39 Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων μηχανημάτων, ειδών εξοπλισμού και υλικών αγαθών π.δ.κ.α.

-80.10 Δραστηριότητες παροχής ιδιωτικής προστασίας

-80.20 Δραστηριότητες υπηρεσιών συστημάτων προστασίας

-81.10 Δραστηριότητες συνδυασμού βοηθητικών υπηρεσιών

-81.30 Δραστηριότητες υπηρεσιών τοπίου

-82.11 Συνδυασμένες διοικητικές δραστηριότητες γραφείου

-82.19 Αναπαραγωγή φωτοτυπιών, προετοιμασία εγγράφων και άλλες ειδικευμένες δραστηριότητες

-γραμματειακής υποστήριξης

-82.91 Δραστηριότητες γραφείων είσπραξης και γραφείων οικονομικών και εμπορικών πληροφοριών

-82.92 Δραστηριότητες συσκευασίας

-82.99 Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις π.δ.κ.α.

-85.10 Προσχολική εκπαίδευση

-88.99 Άλλες δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος π.δ.κ.α.

-90.02 Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος

-90.03 Καλλιτεχνική δημιουργία

-91.04 Δραστηριότητες βοτανικών και ζωολογικών κήπων και φυσικών βιοτόπων

-95.29 Επισκευή άλλων ειδών προσωπικής και οικιακής χρήσης

-96.09 Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών π.δ


 
Σχόλια Αναγνωστών
Αποστολή Παραπόνων
Παρακαλούμε να είστε ευγενικοί και να σέβεστε τους συνομιλητές σας. Αποφύγετε τις ύβρεις και τους χαρακτηρισμούς. Προστατέψτε τα προσωπικά σας δεδομένα. Αν κρίνετε ότι το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι παράνομο ή προσβάλει οποιοδήποτε δικαίωμα σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας. Θα απαντήσουμε στο αίτημα σας το συντομότερο δυνατόν.