ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ


Έκλεισε η συμφωνία Πειραιώς - Société Générale για Geniki Bank

Υπεγράφη η συμφωνία της Τράπεζας Πειραιώς με τη γαλλική τράπεζα Société Générale για τη Geniki Bank. "Η Τράπεζα Πειραιώς συνεχίζει να διαδραματίζει καταλυτικό ρόλο στην αναδιάρθρωση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος" σχολίασε ο Μ. Σάλλας.

Oι αλλαγές στον τραπεζικό χάρτη

 
«Έκλεισε» επισήμως την Παρασκευή η συμφωνία της Τράπεζας Πειραιώς με τη Société Générale, για την απόκτηση του συνολικού ποσοστού συμμετοχής (99,08%) του μ/κ που διατηρεί στη Γενική Τράπεζα ο γαλλικός όμιλος.

Μετά τις σχετικές υπογραφές η διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς επισήμανε ότι η εξαγορά της Γενικής προσφέρει συνέργιες στο διευρυμένο Όμιλο και διευκολύνει την επικείμενη ανακεφαλαιοποίηση, όπως αναφέρεται στη σχετική της ανακοίνωση.

H δήλωση του προέδρου του ΔΣ της Πειραιώς Μιχάλη Σάλλα:

«Μετά την εξαγορά επιλεγμένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της ATEbank, η Τράπεζα Πειραιώς συνεχίζει να διαδραματίζει καταλυτικό ρόλο στην αναδιάρθρωση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Η προσθήκη της Γενικής Τράπεζας θα βελτιώσει περαιτέρω τα κεφάλαια και τις πηγές χρηματοδότησής μας και ενισχύει τη θέση μας στην επικείμενη ανακεφαλαιοποίηση».

Σύμφωνα με ανακοίνωση, τα κύρια σημεία της συναλλαγής είναι τα ακόλουθα:

-Συνολική επένδυση της Société Générale ύψους €444 εκατ, η οποίαυπόκειται σε πιθανή θετική αναπροσαρμογή κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσηςτης συναλλαγής, με βάση την καθαρή θέση (Net Asset Value) της ΓενικήςΤράπεζας στις 30 Σεπτεμβρίου 2012. Αυτό το ποσό θα καταβληθεί κατά τονχρόνο ολοκλήρωσης της συναλλαγής και θα αποτελείται από δύο μέρη:

-Την ανακεφαλαιοποίηση της Γενικής Τράπεζας μέσω προκαταβολής έναντιμελλοντικής αύξησης μετοχικού κεφαλαίου συνολικού ύψους €281 εκατ (1),όπως προσδιορίστηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος,

-Κάλυψη ομολογιών έκδοσης της Τράπεζας Πειραιώς από τη Société Généraleσυνολικού ύψους €163 εκατ. (με πιθανή θετική αναπροσαρμογή), οι οποίεςθα παράσχουν πρόσβαση είτε σε αυξήσεις κεφαλαίου που θα οδηγούν στηναπόκτηση του 0,5% του συνολικού αριθμού κοινών μετοχών της ΤράπεζαςΠειραιώς από τη Société Générale κατόπιν ολοκλήρωσης τηςανακεφαλαιοποίησης είτε (εάν δεν έχει ολοκληρωθεί η ανακεφαλαιοποίησημέχρι τα μέσα του 2014) θα μετατραπούν αυτόματα σε ομολογίες κεφαλαίουTier 1, με μηχανισμό μόνιμης απομείωσης απαίτησης (permanent write-downmechanism).

-Το τίμημα για την εξαγορά i) του 100% των μετοχών που κατέχει ηSociété Générale και ii) των απαιτήσεων της Société Générale πουαντιστοιχούν σε προκαταβολές έναντι μελλοντικής αύξησης μετοχικούκεφαλαίου συμφωνήθηκε στο €1 εκατ. Σημειώνεται ότι η συνολική καθαρήθέση της Γενικής Τράπεζας ήταν €100 εκατ στο τέλος Μαρτίου 2012.

-Σήμερα η Γενική Τράπεζα δεν λαμβάνει διατραπεζική χρηματοδότηση από τηSociété Générale ούτε προβλέπεται στη συμφωνία αντίστοιχη υποχρέωση γιατο μέλλον.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, με αυτή τη συναλλαγή η Τράπεζα Πειραιώς(στοιχεία 31 Μαρτίου 2012, συμπεριλαμβανομένων των αποκτηθέντωνεπιλεγμένων στοιχείων της ATEbank):

-ενισχύει το δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας κατά 1,2 ποσοστιαίες μονάδες,

- ενισχύει τη ρευστότητά της άνω των €300 εκατ,

- αυξάνει σημαντικά τις πιθανότητες κάλυψης του ποσού που θα απαιτηθείνα καλυφθεί από τον ιδιωτικό τομέα στην επικείμενη αύξηση μετοχικούκεφαλαίου της, στο πλαίσιο της ανακεφαλαιοποίησής της,

-ενισχύει την ηγετική της θέση στην ελληνική τραπεζική αγοράδιαμορφώνοντας μερίδιο αγοράς 20% στις καταθέσεις και 17% στιςχορηγήσεις,

- ωφελείται από σημαντικές συνέργειες ύψους €50 εκατ προ φόρων (€244εκατ προ φόρων μαζί με την ΑΤΕbank) σε ετήσια βάση μετά την πάροδο3ετίας,

- διατηρεί το δείκτη δανείων προς καταθέσεις της στο 124%,

- βελτιώνει το δείκτη κάλυψης από προβλέψεις των δανείων σε καθυστέρηση στο 60% από 56%,

- αυξάνει το δείκτη συσσωρευμένων προβλέψεων προς δάνεια στο 9,5% από 7,4%.

Με την εξαγορά αυτή, το pro-forma σύνολο ενεργητικού του Ομίλου Πειραιώςθα φθάσει τα €77 δισ., οι χορηγήσεις μετά από προβλέψεις τα €46 δισ.και οι καταθέσεις πελατών τα €37 δισ. Ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς,συμπεριλαμβανομένης της Γενικής Τράπεζας και της ATEbank, θα απασχολείσυνολικά 18.000 εργαζόμενους περίπου, ενώ το σύνολο του δικτύουκαταστημάτων θα αριθμεί 1.328 μονάδες, με παρουσία σε 10 χώρεςσυμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας και θα εξυπηρετεί 6 εκατ πελάτες.

Χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς για τη συναλλαγή είναι η Lazard Frères.


 
Γεγονός οι 2 πρώτες ρυθμίσεις στεγαστικών δανείων από ηλεκτρονική πλατφόρμα
Οι δύο πρώτες ρυθμίσεις στεγαστικών δανείων μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ειδικής Γραμματείας...
23.08.2019, 20:44
Moodys για Ελλάδα: Αδυναμίες σε κράτος δικαίου, αντιμετώπιση της διαφθοράς
Όπως διευκρινίζει ο οίκος, η ανακοίνωσή του δεν αποτελεί κάποια δράση πιστοληπτικής αξιολόγησης και δεν...
23.08.2019, 13:17
Νέα διαγωνισμό για αγορά αστικών λεωφορείων σχεδιάζει η κυβέρνηση
Το υπουργείο Υποδομών προσανατολίζεται στην αγορά 1.000 οχημάτων, αλλά προϋπόθεση αποτελεί η εξασφάλιση...
23.08.2019, 12:29
Ειδικό ταμείο 100 δισεκ. για να ανταγωνιστεί ΗΠΑ και Κίνα μελετά η ΕΕ
Στόχος η χρηματοδότηση ευρωπαϊκών εταιρειών σε κλάδους στρατηγικής σημασίας ώστε να αντιμετωπίσουν την...
23.08.2019, 12:20
Νέος πρόεδρος ΔΕΗ: Η κατάσταση είναι δραματική, πολύ χειρότερη όσων ξέραμε
"Η κατάσταση είναι δραματική (...) Θα δούμε τι θα γίνει με τα τιμολόγια τις επόμενες ημέρες, γιατί πρέπει να...
22.08.2019, 12:31
Αύξηση εσόδων με λιγότερους τουρίστες
Μολονότι ο αριθμός των αφίξεων μειώθηκε ελαφρά το πρώτο εξάμηνο του έτους, η κατά κεφαλήν δαπάνη των...
22.08.2019, 11:42
Δυνατότητα να βγουν στην σύνταξη έχουν φέτος 30.000 γονείς
Πρόκειται για ασφαλισμένους που εμπίπτουν σε 10 κατηγορίες σε Ταμεία του Δημοσίου, ΔΕΚΟ, τραπεζών και πρώην...
22.08.2019, 09:31
Μηταράκης: Στόχος μας η μείωση των εισφορών εργοδοτών - εργαζομένων
«Δεν υπάρχει θέμα (μη χορήγησης) συντάξεων για την επόμενη γενιά» διαβεβαίωσε ο υφυπουργός Εργασίας
22.08.2019, 09:07
Ποιοι δικαιούνται αποζημίωση για πτήσεις τις ημέρες των εκλογών
Περισσότεροι από 1.300 επιβάτες δικαιούνται αποζημίωση για καθυστέρηση ή ακύρωση της πτήσης τους τις ημέρες...
21.08.2019, 16:16
Οι ημερομηνίες καταβολής επιδομάτων, συντάξεων και παροχών του ΟΠΕΚΑ
Μία σειρά από επιδόματα και παροχές θα καταβληθούν τις επόμενες ημέρες, όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός...
21.08.2019, 13:59

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ... | 65  Επόμενη

Σχόλια Αναγνωστών
Αποστολή Παραπόνων
Παρακαλούμε να είστε ευγενικοί και να σέβεστε τους συνομιλητές σας. Αποφύγετε τις ύβρεις και τους χαρακτηρισμούς. Προστατέψτε τα προσωπικά σας δεδομένα. Αν κρίνετε ότι το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι παράνομο ή προσβάλει οποιοδήποτε δικαίωμα σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας. Θα απαντήσουμε στο αίτημα σας το συντομότερο δυνατόν.