ΥΓΕΙΑ


Ζώντας μία φυσιολογική ζωή με τον HIV

28.11.2017 |  15:55 |  Σχόλια

Η ιατρική πρόοδος, η τεχνολογική πρόσβαση στην πληροφορία και τη δικτύωση και η εγρήγορση της κοινότητας εξασφαλίζουν στους οροθετικούς πολίτες μια κανονική...