ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ


Πρόστιμο 20.000 ευρώ στην Folli Follie

06.11.2018 |  18:35 |  Σχόλια

Την επιβολή προστίμου ύψους 20.000 ευρώ στην FOLLI FOLLIE, λόγω μη ορθής - σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ - κατάρτισης των ετήσιων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων...