ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ


ΑΠΕ-ΜΠΕ

Και τα δάση έχουν αυτιά!

13.10.2018 |  17:40 |  Σχόλια

Ακουστικοί αισθητήρες τοποθετούνται σε δάσος στη Ροδόπη, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, για την παρακολούθηση ανθρωπίνων δραστηριοτήτων.