Μικρές αλλαγές στην καθημερινότητα μας , μπορούν να συνεισφέρουν στην μείωση της κατανάλωσης ενέργειας με αποτέλεσμα να έχουμε μειώσεις στον λογαριασμό ηλεκτρικής ενέργειας αλλά και βελτίωση του οικολογικού μας αποτυπώματος .

Χρησιμοποιούμε έξυπνα τον φούρνο μας όταν μαγειρεύουμε αλλά και όταν ζεσταίνουμε φαγητό