Ο  Γεώργιος Τσιβγούλης αντιπρόεδρος του Ευρ. Οργανισμού Αγγειακών Εγκεφαλικών Επεισοδίων
Ο Γεώργιος Τσιβγούλης αντιπρόεδρος του Ευρ. Οργανισμού Αγγειακών Εγκεφαλικών Επεισοδίων
Ο Καθηγητής Νευρολογίας του ΕΚΠΑ κ. Γεώργιος Τσιβγούλης εκλέχθηκε μετά από σχετική ψηφοφορία όλων των μελών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Αγγειακών Εγκεφαλικών…
18/05/2020 - 18:42
0 ΣΧΟΛΙΑ