ανεκτικότητα

διαβάστε νέα και ειδήσεις για ανεκτικότητα

Πως η έλλειψη ανεκτικότητας στους άλλους και εμπιστοσύνης στους θεσμούς μπορούν να απειλήσουν τις σύγχρονες δημοκρατίες,

Κόσμος

Η σταθερότητα των δημοκρατιών παγκοσμίως μπορεί να απειληθεί, αν ορισμένες πολιτισμικές αξίες, όπως η ανεκτικότητα απέναντι στη διαφορά και η εμπιστοσύνη στους θεσμούς, συνεχίσουν να διαβρώνονται.

Διαβάστε περισσότερα