ΣτΕ: Ξεπαγώνουν τα επιδόματα τριετίας

ΣτΕ: Ξεπαγώνουν τα επιδόματα τριετίας

Ιωάννα Μάνδρου

Στη διακριτική ευχέρεια της κυβέρνησης και του αρμόδιου υπουργείου Εργασίας ανήκει πλέον η ευθύνη να επανέλθουν η όχι οι τριετίες, τα επιδόματα προϋπηρεσίας δηλαδή, για τους εργαζόμενους με τον κατώτατο μισθό, που είχαν καταργηθεί με ένα από τους μνημονιακούς νόμους του 2012.

Η νομική προσπάθεια του ΣΕΒ και άλλων εργοδοτικών οργανώσεων ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά μίας εγκυκλίου που εκδόθηκε το 2019 και προέβλεπε την επανενεργοποίηση των τριετιών, δεν ευοδώθηκε επί της ουσίας και απορρίφθηκε για τυπικούς λόγους.

Το Δικαστήριο, με απόφαση του Δ’ Τμήματος του, έκρινε ότι η εν λόγω εγκύκλιος δεν μπορεί δικαστικά να κριθεί.

Και τούτο, διότι σύμφωνα με την απόφαση του ανωτάτου δικαστηρίου, η εγκύκλιος του 2019 αποτελεί ερμηνευτική νόμου εγκύκλιο, δηλαδή «πράξη μη εκτελεστή» σύμφωνα με τα νομικά, και ως εκ τούτου δεν μπορεί δικαστικά να κριθεί και να αξιολογηθεί.

Η απόφαση εκδόθηκε από το Δ’ Τμήμα του ΣτΕ, το οποίο απέρριψε τις αιτήσεις του ΣΕΒ και άλλων περιφερειακών εργοδοτικών οργανώσεων, όπως ο Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων και άλλοι. Πρόεδρος του Τμήματος που εξέδωσε την απόφαση είναι η Αικατερίνη Χριστοφορίδου και εισηγήτρια την σύμβουλο της Επικρατείας Μαρίνα Παπαδοπούλου.

Οι εργοδοτικές οργανώσεις υποστήριζαν, ότι οι τριετίες έχουν καταργηθεί και δεν ισχύουν, ενώ οι συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων (Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθήνας και άλλες) υποστήριζαν το αντίθετο.

Συγκεκριμένα, οι σύμβουλοι Επικρατείας έκριναν ότι η εν λόγω εγκύκλιος «δεν είναι εκτελεστή διότι έχει χαρακτήρα ερμηνευτικής εγκυκλίου» και προσθέτουν ότι με την επίμαχη εγκύκλιο το υπουργείο Εργασίας παρέχει υποδείξεις για την ορθή εφαρμογή και συμμόρφωση του ισχύοντος νομικού πλαισίου, που  όμως οι υποδείξεις αυτές «δεν είναι καθαυτές δεσμευτικές για τους αποδέκτες και δεν αποτελούν νομική δέσμευση γι΄ αυτούς».

Παράλληλα, σύμφωνα με το ΣτΕ, «δεν παράγονται δεσμευτικές έννομες συνέπειες από τις υποδείξεις σχετικά με το  ύψος των καταβλητέων αποδοχών, η δε προσβαλλόμενη πράξη (σ.σ.: Εγκύκλιος υπουργείου εργασίας) δεν αποτελεί κατόπιν τούτων εκτελεστή διοικητική πράξη».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ