Ωρομίσθιοι εκπαιδευτές στη ΣΜΥ: Κυρώθηκε ο πίνακας των επιτυχόντων

Κυρώθηκε ο προσωρινός πίνακα των επιτυχόντων-ουσών και των αναπληρωματικών υποψηφίων για πρόσληψη ως ωρομίσθιο διδακτικό προσωπικό, με ατομική σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022.

Το ύψος της οικονομικής αποζημίωσης (καθηγεσία) του ωρομισθίου διδακτικού προσωπικού της ΣΜΥ για το ακαδημαϊκό έτος 2021 - 2022, ανέρχεται στο ποσόν των 9.690,25 ευρώ για το έτος 2022 [β΄ εξάμηνο (Ιαν - Μαϊ 22) του ακαδημαϊκού έτους 2021 - 2022].

Η εν λόγω δαπάνη έχει σχεδιαστεί στον φετινό προϋπολογισμό του ΓΕΣ και είναι εντός των ορίων του ΜΠΔΣ 2022-2025. Η απόφαση του υφυπουργού Εθνικής Άμυνας αναρτήθηκε σήμερα στη Διαύγεια (ώρα 12:49:28 μ.μ.).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ