Τροπολογία με την οποία διαμορφώνεται το ρυθμιστικό νομικό πλαίσιο για την κατάρτιση, την έγκριση, το συντονισμό, τη διαχείριση, την αξιολόγηση, τον έλεγχο και την αναθεώρηση του Αναπτυξιακού Προγράμματος Δημοσίων Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας, κατατέθηκε στη Βουλή από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας και τη βελτίωση του συντονισμού των δράσεων υπουργείων και λοιπών φορέων για σημαντικά έργα υποδομής στη μετά COVID εποχή.

Σύμφωνα με το Υπουργείο, δύναται να εντάσσονται δημόσιες συμβάσεις προϋπολογισμού άνω των 50 εκατομμυρίων ευρώ. Κατ’ εξαίρεση προβλέπεται η δυνατότητα ένταξης έργων μικρότερου προϋπολογισμού εφόσον θεωρούνται εμβληματικά για την εθνική ή τοπική οικονομία ή συμβάσεων άνω των 30 εκατομμυρίων ευρώ χρηματοδοτούμενων από πόρους του ΕΣΠΑ, ενώ ανεξαρτήτως προϋπολογισμού εντάσσονται συμβάσεις που χρηματοδοτούνται από πόρους του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Ανάκαμψης

Δείτε την τροπολογία εδώ

Αρμόδια αρχή καθίσταται η υφιστάμενη Κυβερνητική Επιτροπή Μεγάλων Έργων, η οποία μετονομάζεται σε Κυβερνητική Επιτροπή Συντονισμού Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας, στην οποία θα προεδρεύει ο Πρωθυπουργός.

Δικαιούχοι του Προγράμματος μπορούν να οριστούν Υπουργεία, Περιφέρειες, Δήμοι, είτε οι εταιρείες του χαρτοφυλακίου της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας ΑΕ, αλλά και όποιος άλλος φορέας ορίζεται με απόφαση της Κυβερνητικής Επιτροπής.

Πηγή: skai.gr

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις