Στη Βουλή κατατέθηκε νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης για την απλούστευση διαδικασιών αδειοδότησης οικονομικών δραστηριοτήτων. Με αυτό εντάσσονται περισσότερες επαγγελματικές δραστηριότητες στο απλούστερο πλαίσιο αδειοδότησης, ενώ θεσπίζεται για πρώτη φορά υποχρέωση και των φυσικών προσώπων που ασκούν οικονομική δραστηριότητα να εγγραφούν στο ΓΕΜΗ, το οποίο εξελίσσεται σε Εθνικό Μητρώο οικονομικής δραστηριότητας, ώστε να καταστεί ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό εργαλείο  άσκησης οικονομικής, εμπορικής και αναπτυξιακής πολιτικής.

Το σχέδιο νόμου προβλέπει επίσης αναλυτικά τις υποχρεώσεις καταχώρησης στοιχείων των υποκαταστημάτων πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, που έχουν την έδρα τους σε άλλο κράτος μέλος, καθώς και των υποκαταστημάτων τους που έχουν την έδρα τους σε τρίτη χώρα.

Με άλλες διατάξεις επέρχεται αναμόρφωση στο καθεστώς αδειοδότησης τουριστικών δραστηριοτήτων, υπαγωγή θεάτρων και κινηματογράφων πυο λειτουργούν εντός τουριστικών λιμένων στο καθεστώς γνωστοποίησης του νόμου 4412/2016 και νομοτεχνική βελτίωση στη διαδικασία έγκρισης ανάπτυξης επιχειρηματικού πάρκου.

Δείτε το νομοσχέδιο εδώ

Πηγή: skai.gr