Στο 15,8% υποχώρησε η ανεργία τον Δεκέμβριο του 2020 έναντι 16,2% τον Νοέμβριο και 16,4% τον Δεκέμβριο του 2019, όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ.

Από τα ίδια στοιχεία προκύπτει ότι:

1.       Το σύνολο των απασχολουμένων, κατά τον Δεκέμβριο του 2020,εκτιμάται ότι άγγιξε τα 3.880.364 άτομα.

2.        Οι άνεργοι ανήλθαν σε 726.360 άτομα ενώ ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός διαμορφώθηκε σε 3.272.633 άτομα.

3.       Οι απασχολούμενοι μειώθηκαν κατά 36.853 άτομα σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2019 (μείωση0,9%) και κατά 12.697 άτομα σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2020 (μείωση0,3%). Σημειώνεται ότι με βάση τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (Eurostat) για την Έρευνα Εργατικού Δυναμικού στα Κράτη-Μέλη, λόγω της πανδημίας  COVID-19,  τα  άτομα  που  τίθενται  σε  αναστολή  σύμβασης  εξακολουθούν  να  θεωρούνται απασχολούμενοι, εφόσον η διάρκεια της αναστολής είναι μικρότερη από 3 μήνες ή αν λαμβάνουν περισσότερο από το 50% των αποδοχών τους.

4.       Οι άνεργοι μειώθηκαν κατά 44.853 άτομα σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2019 (μείωση 5,8%) και κατά 24.332 άτομα σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2020 (μείωση 3,2%).

Οι οικονομικά μη ενεργοί, δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, αυξήθηκαν κατά 51.573 άτομα σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2019 (αύξηση1,6%) και κατά 34.611 άτομα σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2020 (αύξηση1,1%). Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τον ορισμό για τον άνεργο και τον οικονομικά μη ενεργό πληθυσμό, εάν ένα άτομο που δεν εργάζεται, δεν αναζητά ενεργά εργασία και δεν είναι διαθέσιμο να αναλάβει άμεσα εργασία, δεν κατατάσσεται στους ανέργους αλλά στον οικονομικά μη ενεργό πληθυσμό

Πηγή: skai.gr