Της Ναντίν Χαρδαλιά

Σειρά ζητημάτων Δήμων και Περιφερειών αναφορικά με προσλήψεις, υπερωρίες και αναθέσεις για προμήθειες, με στόχο την αντιμετώπιση των αναγκών που έχουν ανακύψει λόγω της πανδημίας, ρυθμίζει τροπολογία του υπουργείου Εσωτερικών, που κατατέθηκε στη Βουλή και ψηφίζεται σήμερα, θέτοντας ως χρονικό όριο ισχύς την 28η Φεβρουαρίου 2021.

Δείτε την τροπολογία εδώ: https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/bbb19498-1ec8-431f-82e6-023bb91713a9/11426049.pdf

Προσλήψεις

Ως προς τις προσλήψεις ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού προβλέπεται ότι για την κάλυψη άμεσων αναγκών έναντι της προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κορωνοϊό, έως τις 28/2/2021 μπορούν να γίνονται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής μέσω της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού αν αυτός δεν επαρκεί ή δεν διαθέτει καν σχετική πίστωση και με την έγκριση του δημοτικού ή περιφερειακού συμβουλίου. Ειδικά για τις Περιφέρειες, διευκρινίζεται ότι επιτρέπεται η πρόσληψη και λοιπού προσωπικού, ενώ το εν λόγω προσωπικό Δήμων και Περιφερειών δύναται να υποστηρίζει και τα κλιμάκια ελέγχου τήρησης των μέτρων covid.

Υπερωρίες

Με άλλη ρύθμιση και με ισχύ επίσης μέχρι τις 28/2/2021 προβλέπεται η δυνατότητα προσαύξησης έως 30% της υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων, που συμμετέχουν στα κλιμάκια ελέγχου τήρησης των μέτρων προστασίας από τον κορωνοϊό και του προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας, με την ανάλογη αποζημίωση.

Αντίστοιχη προσαύξηση έως 30% αλλά μέχρι τις 30/11/2020 προβλέπεται και για τις υπερωρίες των υπαλλήλων των Δήμων που απασχολούνται στην εκκαθάριση των δηλώσεων για τα αδήλωτα τετραγωνικά.

Αναθέσεις για προμήθειες και τεστ COVID υπαλλήλων ΟΤΑ

Παράλληλα η τροπολογία διατηρεί σε ισχύ μέχρι τις 28/2/2021 τη δυνατότητα Δήμων και Περιφερειών για απευθείας αναθέσεις προμήθειας υλικού και υπηρεσιών για την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για τη λήψη μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού, ενώ παράσχει και τη δυνατότητα αναθέσεων για τη  διεξαγωγή τεστ ανίχνευσης του κορωνοϊού στο πάσης φύσεως προσωπικό τους.

Δωρεές ΟΤΑ σε νοσοκομεία

Με Απόφαση του Δημοτικού ή Περιφερειακού Συμβουλίου ή των Διοικητικών τους Συμβουλίων, έως τις 28/2/2021, οι Δήμοι και οι Περιφέρειες, η ΚΕΔΕ, η ΕΝΠΕ και οι ΠΕΔ, δύνανται να προβαίνουν σε δωρεές ιατρικού εξοπλισμού, οικίσκων για διεξαγωγή εξετάσεων ανίχνευσης covid, ιατροφαρμακευτικού υλικού, συμπεριλαμβανομένων τεστ διάγνωσης κορωνοϊού σε Νοσοκομεία, λοιπές Δημόσιες Υγειονομικές Μονάδες, ΝΠΔΔ, Ιδρύματα και Αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες κοινωφελούς σκοπού, που εδρεύουν ή έχουν παραρτήματα εντός των ορίων τους.

Απαλλαγή μισθωμάτων κυλικείων σε κτίρια των ΟΤΑ

Επίσης, η τροπολογία δίνει τη δυνατότητα απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής μισθωμάτων, κυλικείων ή αναψυκτηρίων, που λειτουργούν εντός κτιρίων τα οποία στεγάζουν δομές ή υπηρεσίες των ΟΤΑ και των Νομικών του Προσώπων αυτών, εφόσον έχει ανασταλεί υποχρεωτικά η λειτουργία τους στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης της διάδοσης του κορωνοϊού και για όσο διάστημα ισχύει η αναστολή λειτουργίας.

Η εν λόγω τροπολογία περιλαμβάνει επίσης ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης. 

Πηγή: skai.gr

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις