Το πράσινο φως κρατικές ενισχύσεις ύψους 150 εκατ. ευρώ για τη στήριξη των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, οι οποίες έχουν πληγεί από την έξαρση του κορωνοϊού, ενέκρινε η Κομισιόν.

Το καθεστώς εγκρίθηκε βάσει του προσωρινού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις. Η δημόσια στήριξη, η οποία θα λάβει τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων, θα καλύψει κεφάλαιο κίνησης που ανέρχεται σε ποσοστό έως και 50 % των δαπανών που βάρυναν τους δικαιούχους το 2019.

Σκοπός του καθεστώτος είναι η στήριξη των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν αιφνίδια έλλειψη ρευστότητας λόγω της έξαρσης του κορωνοϊού. Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το ελληνικό καθεστώς συνάδει με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο προσωρινό πλαίσιο. Ειδικότερα, η ενίσχυση ανά επιχείρηση δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 800.000 ευρώ, όπως προβλέπεται στο προσωρινό πλαίσιο.

Πηγή: skai.gr