Νέα πρόστιμα που ξεπερνούν τα 20 εκατομμύρια ευρώ επέβαλε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σε 10 πρώην στελέχη της Folli Follie.
  
Στον πρώην πρόεδρο του Δ.Σ. Δημήτρη Κουτσολιούτσο το πρόστιμο έφτασε στα 10 εκατομμύρια και στον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο Γεώργιο Κουτσολιούτσο τα 5 εκατομμύρια ευρώ.

Για την επιμέτρηση του προστίμου στα δυο συγκεκριμένα πρόσωπα λήφθηκε υπόψη και το κέρδος που αποκόμισαν από τη διενέργεια χρηματιστηριακών συναλλαγών στις μετοχές της εταιρίας, με την επιτροπή κεφαλαιαγοράς να προχώρα στην υποβολή μηνυτήριας αναφοράς για το θέμα στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Πηγή: Νίκος Φιλιππίδης