Το σχέδιο Συμπερασμάτων για Κυπριακό-Τουρκία

Aναφορά στο Κυπριακό περιλαμβάνει το σχέδιο Συμπερασμάτων της Συνόδου Κορυφής των Βρυξελλών (12-13 Δεκεμβρίου) που έχει προετοιμάσει η ιταλική προεδρία του Συμβουλίου και στο οποίο επισημαίνεται ότι «η διευθέτησή του θα διευκόλυνε σε πολύ μεγάλο βαθμό τις φιλοδοξίες της Τουρκίας για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση».
Σύμφωνα με το σχέδιο που θα υποβληθεί για συζήτηση στους μονίμους αντιπροσώπους των χωρών μελών της ΕΕ οι οποίοι θα προετοιμάσουν το τελευταίο επί ιταλικής προεδρίας Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων της ερχόμενης Δευτέρας, επαναλαμβάνεται ακόμη η προτίμηση της ΕΕ για την ένταξη μιας επανενωμένης Κύπρου στην ΕΕ και καλούνται τα ενδιαφερόμενα μέρη να ξαναρχίσουν συνομιλίες στη βάση των προτάσεων του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Υπογραμμίζεται επίσης ότι υπάρχουν καλές προοπτικές για την επίτευξη μιας δίκαιης, βιώσιμης και λειτουργικής διευθέτησης μέχρι την 1η Μαΐου 2004, σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ ώστε να επιτραπεί σε όλους τους Κυπρίους να επωφεληθούν ενός μέλλοντος με ασφάλεια και ευημερία καθώς και των πλεονεκτημάτων της ένταξης στην ΕΕ.
Σε ό,τι αφορά την Τουρκία στο σχέδιο συμπερασμάτων εκφράζεται ικανοποίηση για τις σημαντικές και επίμονες προσπάθειες της τουρκικής κυβέρνησης να επιταχύνει το ρυθμό των μεταρρυθμίσεων, πολλές από τις οποίες είναι πολιτικά και νομικά σημαντικές.
Διαπιστώνεται σημαντική πρόοδος στην εκπλήρωση των οικονομικών κριτηρίων της Κοπεγχάγης και επισημαίνεται ότι για τα πολιτικά κριτήρια απαιτούνται περαιτέρω συνεχείς προσπάθειες, κυρίως στους τομείς που αφορούν την ενίσχυση της ανεξαρτησίας και λειτουργίας του δικαστικού σώματος, την άσκηση των θεμελιωδών ελευθεριών συνεταιρισμού, έκφρασης και θρησκείας, την περαιτέρω ευθυγράμμιση των πολιτικοστρατιωτικών σχέσεων με την ευρωπαϊκή πρακτική, την κατάσταση στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας και τα πολιτιστικά δικαιώματα. Τέλος, καλείται η Αγκυρα να συνεχίσει τη σημαντική πρόοδο που έχει πετύχει μέχρι τώρα στις προετοιμασίες της για την ένταξη.
Πηγή: skai.gr