Κλείσιμο

Πρόταση για απαγόρευση του καπνίσματος στα γήπεδα (στην Κύπρο)

Ακόμα πιο αυστηρό τον νόμο για το κάπνισμα επιδιώκει το Κίνημα Οικολόγων στην Κύπρο. Στο πλαίσιο αυτό, κατατέθηκε πρόταση νόμου στην κυπριακή Βουλή με σκοπό την τροποποίηση του Περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του Καπνίσματος) Νόμου, έτσι ώστε να δοθεί νέος ορισμός στον όρο «ανοικτός εξωτερικός χώρος», να αυξηθούν οι ποινές και να προστεθούν στον κατάλογο των περιοχών που απαγορεύεται το κάπνισμα, νέα υποστατικά. 

Συγκεκριμένα, για τον ορισμό του ανοικτού εξωτερικού χώρου προτείνεται να ερμηνεύεται κάθε χώρος που δεν είναι εσωτερικός ή κλειστός, δεν περικλείεται από τοίχους, έχει τουλάχιστον τρεις πλευρές του μόνιμα ανοιχτές χωρίς οποιαδήποτε πλευρά να ανοίγει ή να κλείνει κατά βούληση του διαχειριστή, δύναται να καλύπτεται από στέγη και δεν επικοινωνεί με εσωτερικό χώρο. Επιπλέον, προτείνεται να αυξηθούν οι ποινές για τα άτομα τα οποία πωλούν καπνικά προϊόντα σε ανήλικους, καθώς και να αυξηθούν οι ποινές για άτομα τα οποία καπνίζουν σε χώρους εργασίας.

Επίσης, προτείνεται να διαγραφεί η πρόνοια σύμφωνα με την οποία επιτρέπεται το κάπνισμα σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους καπνιστών σε ξενοδοχεία (cigar lounge) και σε ειδικά διαμορφωμένους ορόφους ή δωμάτια για καπνιστές σε ξενοδοχεία.

Υπάρχει ακόμα εισήγηση ώστε να προστεθούν στους ανοικτούς χώρους απαγόρευσης καπνίσματος οι ανοικτοί εξωτερικοί χώροι των φροντιστηρίων και των αθλητικών χώρων και χώρων διοργάνωσης αθλητικών δραστηριοτήτων.

Στην ίδια πρόταση νόμου προτείνεται και η αύξηση των ποινών από 2.000 ευρώ σε 3.000 ευρώ στην πρώτη καταδίκη για άτομα τα οποία πωλούν καπνικά προϊόντα σε ανήλικους και από 3.000 ευρώ σε 5.000 ευρώ σε περιπτώσεις μεταγενέστερης καταδίκης.

Πηγή: Φιλελεύθερος

Πηγή: skai.gr